Tiếng Việt | English

08/09/2020 - 09:02

Đưa công nghệ vào đồng ruộng

Được thành lập từ năm 2018, Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Long (HTX An Long), xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An dần khẳng định mình, góp phần đưa công nghệ vào đồng ruộng, nâng dần chất lượng, hiệu quả trong