Tiếng Việt | English

25/06/2022 - 18:12

Đức Hòa: Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt theo kế hoạch

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Lê Thành Phong, huyện tập trung các giải pháp để bảo đảm thu ngân sách Nhà nước ( NSNN) đạt theo kế hoạch đề ra.

Năm 2022, nhiệm vụ thu NSNN tỉnh giao 1.126 tỉ đồng (tăng hơn 10% so với năm 2021), dự toán phấn đấu tỉnh giao gần 1.400 tỉ đồng. Ngay từ đầu năm, huyện chỉ đạo quyết liệt công tác thu NSNN gắn với thực hiện đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu tăng thu so với dự toán được giao. Tính đến ngày 21/6, tổng thu ngân sách Nhà nước hơn 700 tỉ đồng, đạt 63,36% so với dự toán tỉnh giao, dự kiến đến cuối tháng 6, tổng thu đạt khoảng 780 tỉ đồng, đạt 69% dự toán pháp lệnh, đạt 57,7% kế hoạch phấn đấu tỉnh giao và bằng 101% so với cùng kỳ.

Huyện Đức Hòa phấn đấu thu NSNN đạt theo kế hoạch

Kết quả thu NSNN trên địa bàn huyện 6 tháng năm 2022 đạt được những con số tích cực, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN 2022, huyện đề ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương tăng cường lãnh, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực quản lý thuế, bảo đảm thông suốt công tác thu NSNN. Đẩy mạnh kiểm tra thuế trên cơ sở phân tích, đánh giá khoản thu có nhiều rủi ro nhằm xử lý kịp thời, truy thu vào ngân sách các khoản phải thu, chú trọng công tác kiểm tra tại cơ quan thuế nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp người nộp thuế. Đối với hồ sơ khai thuế GTGT, chú trọng đối với doanh nghiệp thuế GTGT còn được khấu trừ lớn, liên tục nhiều kỳ kê khai. Huyện chỉ đạo các ngành chức năng, phòng ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ, khai thác nguồn thu xây dựng, chuyển nhượng bất động sản ngoài tỉnh và xây dựng dân dụng trong dân, tại các khu dân cư tập trung. Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp xử lý nợ thuế, đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế kịp thời vào ngân sách. 

Bên cạnh đó, huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người nộp thuế khai đúng giá giao dịch thực tế và thực hiện hậu kiểm đối với giao dịch có rủi ro cao về giá kê khai; triển khai công tác chống thất thu đối với hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời, đối với các khoản thu liên quan đến đất đai, huyện chỉ đạo tiếp tục phát huy việc kết nối dữ liệu liên thông điện tử để kịp thời trao đổi thông tin, giúp đẩy nhanh tiến độ và giải quyết kịp thời hồ sơ đất đai, đưa số thu vào NSNN./.

Châu Sơn 

Chia sẻ bài viết