Tiếng Việt | English

22/02/2024 - 08:11

Đức Hòa tổ chức Hội thi thiết kế Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) huyện

Với mong muốn lựa chọn được mẫu phác thảo và phương án kiến trúc để xây dựng Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (slogan), thể hiện nét riêng biệt về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội để làm biểu trưng và khẩu hiệu huyện Đức Hòa. UBND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) tổ chức Hội thi thiết kế Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) huyện.

Đối tượng tham gia dự thi: Tất cả các tổ chức và cá nhân (tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp) trong và ngoài huyện tại Việt Nam đều được tham gia cuộc thi. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, học viên, sinh viên chuyên ngành thiết kế biểu trưng, đồ họa, mỹ thuật, kiến trúc, quảng cáo. 

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/02/2024 đến 16 giờ ngày 15/4/2024.

Ban Tổ chức Hội thi trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực tham gia dự thi sáng tác biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) huyện Đức Hòa./.

Xem thể lệ tại đây: Thể lệ Hội thi thiết kế Biểu trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) huyện Đức Hòa.

T.H

Chia sẻ bài viết