Tiếng Việt | English

05/12/2023 - 17:13

Đức Hòa: Tốc độ tăng tổng sản phẩm năm 2023 ước đạt 7,43%  

Ngày 05/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út dự. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Vũ Hồng Hạnh; Quyền Chủ tịch UBND huyện - Lê Thành Phong đồng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2023, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm ước đạt 7,43%. Trong đó, khu vực I đạt mức tăng trưởng 2,38%, khu vực II đạt mức tăng 7,76%, khu vực III đạt mức tăng 4,63%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm lãnh đạo thực hiện; kết quả tiến độ thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao bảo đảm theo lộ trình và chỉ tiêu Nghị quyết.

Công nghiệp - xây dựng từng bước phục hồi và duy trì mức tăng trưởng khá. Đầu tư công được chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, bảo đảm đúng quy định. Công tác lập quy hoạch chung đô thị Đức Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đến năm 2045. Thu ngân sách Nhà nước đến cuối năm 2023 ước đạt trên 1.272 tỉ đồng, đạt 95,22% dự toán tỉnh giao.

Văn hóa - xã hội phát triển ổn định, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Chất lượng dạy và học được nâng cao. Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục được quan tâm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, nội chính được bảo đảm. Xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá và cho ý kiến các nội dung dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Chương trình làm việc của Huyện ủy năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;...

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út thông tin nhanh về tình hình KT-XH năm 2023 của tỉnh. Đồng thời, ông đề nghị huyện Đức Hòa cần tập trung khắc phục một số hạn chế, tồn tại, cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2024 của Huyện ủy, có lộ trình thực hiện tốt; tập trung cho công tác thu ngân sách Nhà nước ngay từ đầu năm; quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch.

Huyện tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội,... Bên cạnh đó, năm 2024, huyện cần chuẩn bị tốt cho công tác đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030,.../.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết