Tiếng Việt | English

12/06/2015 - 09:24

Đức Hòa: Trên 70% lao động qua đào tạo nghề

Thời gian qua, huyện Đức Hòa thực hiện nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Công tác này được tập trung đẩy mạnh từ năm 2010 đến nay, với hoạt động nổi bật là dạy nghề và tư vấn giới thiệu việc làm. Nhờ vậy, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của huyện đã tăng lên đáng kể, từ 50% vào năm 2010 lên 70,5% vào giữa năm 2015.

Từ năm 2010 đến nay, huyện đã mở hàng trăm lớp cho gần 3.000 lượt lao động tại địa phương học tập theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Song song đó, Trường