Tiếng Việt | English

12/08/2022 - 21:52

Giả mạo quyết định của UBND tỉnh Long An

Chiều 12/8, theo thông tin từ UBND tỉnh Long An, đã có văn bản, thông tin về trường hợp giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trên lĩnh vực đầu tư.


Văn bản giả mạo quyết định UBND tỉnh Long An

Trước đó, qua theo dõi thông tin trên mạng internet, UBND tỉnh Long An phát hiện có trường hợp đăng tải văn bản với nội dung và hình thức giả mạo quyết định của UBND tỉnh.

Cụ thể, nội dung văn bản giả mạo ghi là quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty CP Đầu tư Thuận Thành Phát Land, thực hiện dự án Khu công nghiệp Thuận Thành Phát Land – Long An, diện tích khoảng 1.370ha tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

UBND tỉnh Long An khẳng định quyết định nêu trên không do UBND tỉnh ban hành, đây là quyết định giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan nhà nước và cá nhân có thẩm quyền của các đối tượng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tác động xấu đến xã hội. Hiện UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh Long An đã thông tin đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và đề nghị thông tin rộng rãi đến cơ quan, tổ chức và người dân được biết để không sử dụng, không chia sẻ quyết định nêu trên./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết