Tiếng Việt | English

19/09/2021 - 18:46

Hàng trăm tác phẩm thơ, nhạc tuyên truyền phòng, chống Covid-19

Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) vừa tổng kết Cuộc vận động sáng tác Thơ Nhạc tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid 19 và Hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em.


Thu âm các tác phẩm chất lượng từ cuộc vận động sáng tác để thực hiện tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.

Cuộc vận động sáng tác thơ, nhạc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và Hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em được phát động từ tháng 5/2021, đáp ứng yêu cầu, tính cấp bách, kịp thời cho công tác tuyên truyền phòng, chống dịch.

Cuộc vận động đã nhận được 165 bài thơ, 65 ca khúc của 111 tác giả. Ban Tổ chức đã tuyển chọn 40 ca khúc và 70 bài thơ đạt chất lượng, tiến hành biên soạn, phát hành ấn phẩm Tuyển tập các sáng tác thơ, nhạc về đề tài tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và Hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2021.

Từ đó, Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội đã thu âm, biên tập tám ca khúc tiêu biểu phục vụ công tác tuyên truyền của thành phố. Các ca khúc đó gồm: “Chung tay Việt Nam” (nhạc và lời Kelvin Chính), “Người chiến sĩ ngành y” (nhạc và lời Lê Nhị Hà), “Chiến sĩ tuyến đầu chống dịch” (sáng tác và biểu diễn Nghệ sĩ ưu tú Trần Tựa), “Nếu anh không về” (nhạc Huyền Ngọc, phỏng thơ Vũ Tuấn), “Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay” (nhạc Kiên Ninh, phỏng thơ Vũ Văn Ngọc), “Lời ru tuyến đầu” (nhạc Huyền Ngọc, dựa thơ Bá Môn), “Tan biến đi virus corona” (nhạc và lời Trần Hùng), “Tôi yêu Việt Nam” (nhạc và lời Giáp Văn Thịnh)./.

Theo Nhân dân

Chia sẻ bài viết