Tiếng Việt | English

01/06/2024 - 06:57

Hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất!

Hôm nay, ngày 31/5/2024, tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024 tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, gia đình, trẻ em về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ưu tiên nguồn lực để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em giữa các vùng kinh tế; tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện cho trẻ em. Tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở trong quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống tai nạn thương tích; bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Việc tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em hàng năm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chăm lo nhằm giúp các em phát triển toàn diện.

Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, tập trung đầu tư hơn nữa cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tháng hành động Vì trẻ em hàng năm tiếp tục thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tạo điều kiện để mọi trẻ em được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh; hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, vi phạm pháp luật và tai nạn thương tích;...

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện. Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, chủ nhân tương lai của đất nước. Vì thế, tỉnh nỗ lực tạo điều kiện cho mọi trẻ em được sống, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và không bị xâm hại, phân biệt đối xử. Gia đình, nhà trường, xã hội đã dành những gì tốt đẹp nhất mà mình sẵn có cho trẻ em. Tỉnh xác định đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em là đầu tư cho an toàn xã hội, phát triển con người và sự phát triển bền vững của đất nước.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã dành nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và trẻ em vùng sâu, vùng xa nhân các dịp lễ, tết,...

Cùng với đó, việc chăm sóc sức khỏe, tinh thần, vui chơi, giải trí cho trẻ em cũng được ưu tiên. Các ngành và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, trong đó có trẻ em. Các tổ chức Đoàn, Hội, Đội cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ em. Nhìn chung, cùng với sự phát triển KT-XH, trẻ em được sống trong sự quan tâm, chăm sóc của gia đình, nhà trường và xã hội, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước vẫn còn khó khăn, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn còn một số mặt hạn chế. Vẫn còn trẻ em ở vùng nông thôn, vùng biên giới,... gặp khó khăn trong học tập, vui chơi, giải trí vì hoàn cảnh gia đình thiếu thốn. Các điểm vui chơi chưa đáp ứng được nhu cầu của trẻ em. Các dịch vụ xã hội dành cho trẻ em còn ít.

Đáng báo động là số trẻ em bị xâm hại tình dục, vi phạm pháp luật và ma túy vẫn còn cao. Vấn đề trẻ em vi phạm pháp luật được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được bày tỏ băn khoăn tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đó thực sự là điều đáng lo lắng khi trong cuộc sống bên cạnh nhiều “bông hoa” người tốt, việc tốt, học sinh hiếu học nở rộ trong “vườn hoa của Bác” vẫn còn một số trẻ em vi phạm pháp luật.

Hiện nay, toàn tỉnh có 368.379 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 18,39% tổng dân số; trong đó, có 3.071 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 12.663 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, cần sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa sự quan tâm của toàn xã hội trong việc cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, không bị tai nạn thương tích, ngược đãi và bạo hành,... công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh rất cần sự tích cực tham gia, quan tâm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội./.

Chung tay hành động giảm thiểu tổn hại cho trẻ em

Chung tay hành động giảm thiểu tổn hại cho trẻ em 

Diễn ra từ ngày 1-30/6, Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức trong giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết