Tiếng Việt | English

29/06/2022 - 14:54

HĐND huyện Vĩnh Hưng tổ chức Kỳ họp thứ 4

Ngày 29/6, HĐND huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Kỳ họp lần thứ 4, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2022). Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Phan Văn Bằng chủ trì.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghi quyết

Hoạt động của HĐND huyện Vĩnh Hưng trong 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục được đổi mới, thực hiện các chức năng quyết định và giám sát theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa Thường trực, các Ban HĐND huyện với UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan chức năng ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát ngày càng nghiêm túc và hiệu quả.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện Vĩnh Hưng đã thực hiện khá tốt những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt hơn 2.000 tỉ đồng. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm thủy sản đạt gần 1.600 tỉ đồng; lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 323 tỉ đồng; lĩnh vực thương mại - lưu trú đạt 132 tỉ đồng. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản có sự tập trung, tiến độ thi công và giải ngân các công trình được bảo đảm. Đến nay, toàn huyện có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện có 5/9 tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung thực hiện tốt, dịch bệnh được kiểm soát. Duy trì ổn định việc giải quyết các chế độ chính sách, an sinh xã hội. Tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định…

Tại kỳ họp, các ý kiến, kiến nghị của tổ đại biểu và của cử tri được ghi nhận tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và trả lời làm rõ thêm các ý kiến, câu hỏi chất vấn của đại biểu tại kỳ họp liên quan đến các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, môi trường, đời sống,… được UBND huyện, các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình.

Các đại biểu HĐND huyện thống nhất cao và tiến hành biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Nghị quyết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết thực hiện chương trinh liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát HĐND huyện năm 2023;…

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Hưng - Phan Văn phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Phan Văn Bằng nhấn mạnh, để các Nghị quyết của HĐND huyện đi vào cuộc sống, UBND huyện và các phòng, ban, các xã, thị trấn có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực; sớm cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể tạo bước đột phá. Tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất. 

Thường trực, các Ban HĐND tăng cường đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát. Các đại biểu HĐND cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với HĐND huyện./. 

Văn Đát

Chia sẻ bài viết