Tiếng Việt | English

16/04/2021 - 18:50

HĐND huyện Vĩnh Hưng tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 16/4, HĐND huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 19 tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND huyện Vĩnh Hưng, khóa X tổng kết hoạt động

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động HĐND huyện Vĩnh Hưng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đa số các đại biểu phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Thường trực, các ban và một số tổ đại biểu HĐND huyện đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, luôn năng động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt những quy định của pháp luật, cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong hoạt động của HĐND.

Nghị quyết của HĐND ban hành đúng quy trình, bảo đảm đúng đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, được nhân dân đồng thuận.

Công tác khảo sát, giám sát có nhiều đổi mới về quy mô, phạm vi và hình thức. Từ đó, kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

Kỳ họp thông qua tờ trình về việc bầu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch - Phan Thị Thu Thủy do nghỉ hưu, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Nguyễn Văn Tuấn do chuyển công tác khác. Kỳ họp cũng tiến hành quy trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Minh Châu - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và ông Bùi Văn Hận - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện thống nhất cao và tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020: xây dựng cụm dân cư Rạch Mây giai đoạn 2, xây dựng trụ sở Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Bình, điểm dân cư liền kề chốt dân - quân xã Thái Trị, Đồn Biên phòng Bến Phố, xã Hưng Điền A, quy hoạch xây dựng mở rộng khu dân cư phía Đông thị trấn Vĩnh Hưng giai đoạn 1, 2, 3,…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 8 tập thể, 13 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 5 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

                                                                                       Văn Đát

Chia sẻ bài viết