Tiếng Việt | English

05/03/2021 - 16:13

HĐND tỉnh Long An khảo sát 2 khu di tích khảo cổ học Bình Tả và An Sơn

Ngày 05/3, Đoàn công tác HĐND tỉnh Long An do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều làm Trưởng đoàn có cuộc khảo sát 2 di tích khảo cổ học Bình Tả và An Sơn, huyện Đức Hòa.

Đoàn khảo sát thực tế tại Di tích Bình Tả, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa

Cụm Di tích khảo cổ Phế tích kiến trúc Gò Xoài, Gò Đồn, Gò Năm Tước (gọi tắt di tích Bình Tả) thuộc xã Đức Hòa Hạ là một trung tâm tôn giáo lớn ở Nam bộ với nhiều đền thờ lớn của Phật giáo và Hindu giáo, có niên đại thế kỷ VII - VIII, được xếp hạng di tích quốc gia năm 1989.

Di tích An Sơn tọa lạc tại xã An Ninh Tây, được các nhà khảo cổ học người Pháp phát hiện vào năm 1938 có niên đại phát triển khá dài từ 4.500 đến 2.700 năm cách nay, thuộc loại hình cư trú và mộ táng thời đại đá mới. Đây là di tích của một khu làng cổ có quy mô lớn nhất ở miền Nam Việt Nam đến nay được tìm thấy, đựơc xếp hạng di tích quốc gia năm 2011.

Năm 2011, cụm di tích Bình Tả và di tích An Sơn cùng được thực hiện ghi vốn thu hồi đất nhưng do tình hình kinh phí của tỉnh khó khăn nên chưa có kinh phí thực hiện. Năm 2017, 2 di tích Bình Tả và An Sơn đựơc giao cho UBND huyện Đức Hòa quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị.

Năm 2020, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch định hướng điều chỉnh thu hẹp diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ để tỉnh có khả năng thu hồi đất. Theo đó, tổng diện tích cụm di tích Bình Tả còn 40.376,4m2, diện tích di tích cổ An Sơn điều chỉnh còn 10.020m2.

Tại đây, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất những khó khăn như thời gian điều chỉnh thu hẹp diện tích các khu vực khoanh vùng bảo vệ của 2 di tích kéo dài; người dân có đất tại 2 di tích khảo cổ học có nhiều bức xúc về việc đền bù kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của người dân; khó khăn việc thực hiện vệ sinh cảnh quang môi trường; di tích bị xuống cấp;...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu giải quyết khó khăn trong công tác tôn tạo di tích khảo cổ học. Trong thời gian tới, ông ủng hộ với chủ trương cần tôn tạo các khu di tích. Qua đó, ông đề nghị đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND huyện Đức Hòa nghiên cứu các phương án đầu tư, khai quật, bảo tồn, quản lý, khai thác các giá trị tiềm năng không chỉ bảo tồn, gìn giữ mà còn thu hút du khách và tăng thu ngân sách,... ./.

Thảo Nguyên - Trọng Nhân

Chia sẻ bài viết