Tiếng Việt | English

06/01/2023 - 15:01

HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh khóa X lần thứ 3

Sáng 06/01, Thường trực HĐND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh khóa X, lần thứ 3, năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của HĐND tỉnh, trong năm 2022, HĐND tỉnh hoàn thành khối lượng lớn công việc, với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, HĐND tỉnh hoàn thành 4 kỳ họp, ban hành 122 nghị quyết quan trọng về KT-XH, tài chính - ngân sách, đầu tư công, nông nghiệp, tài nguyên, đất đai, quy hoạch, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, nội vụ, pháp chế, quyết định các vấn đề định hướng hoạt động HĐND và công tác nhân sự.

Ngay sau các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã hoàn chỉnh, ban hành biên bản, nghị quyết, báo cáo, tờ trình, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua. Các hoạt động giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm bao gồm hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề và thực hiện chất vấn, giải trình, đối thoại.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2022, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri. Trong các hội nghị tiếp xúc cử tri có sự kết hợp chung giữa đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện. Ngoài ra, đối với các địa phương có 2 đơn vị ứng cử trở lên, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bố trí xen kẽ hoặc hoán đổi luân phiên địa bàn tiếp xúc cử tri giữa các đơn vị ứng cử của các đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm các đại biểu có điều kiện tiếp xúc cử tri trên địa bàn toàn huyện trong cả nhiệm kỳ.

Các đại biểu tham quan Cảng Quốc tế Long An

Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tham vấn ý kiến nhân dân liên quan đến công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Riêng năm 2022, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tại 253 điểm với 13.626 cử tri tham dự và 279 ý kiến, kiến nghị. Qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, có 61/279 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết xong, chiếm tỷ lệ 21,86%; 100/279 ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, ghi nhận và đang triển khai thực hiện, chiếm tỷ lệ 35,84% và 118/279 ý kiến, kiến nghị mang tính chất thông tin, giải trình để cử tri nắm, đồng thuận. Ngoài ra, HĐND tỉnh còn thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và các hoạt động khác theo thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều khẳng định, việc tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh hằng năm là điểm mới, thực hiện theo tinh thần đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa X. Ngoài các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh trong năm 2022 để thực hiện chức năng quyết định và giám sát theo luật định, hội nghị đại biểu là dịp để tổng kết hoạt động trong năm, vừa để đại biểu cùng nhau gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và nêu lên những khó khăn, vướng mắc, những suy tư, trăn trở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị, hiến kế để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, qua đó góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và quan điểm xuyên suốt “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân” cùng phương châm “Quyết tâm cao, khát vọng lớn, giải pháp mạnh, hành động quyết liệt, thích ứng nhanh nhạy”, năm 2023, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tạo sự đột phá, nâng chất, nâng tầm hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tập thể HĐND tỉnh và từng đại biểu HĐND tỉnh sẽ cùng đoàn kết hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, tạo nền tảng vững chắc, khí thế mạnh mẽ, tiếp tục đưa quê hương Long An phát triển nhanh, bền vững, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều khẳng định thêm./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết