Tiếng Việt | English

10/12/2022 - 13:53

Cần giữ lời hứa, cam kết trước cử tri  

Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành tham gia trả lời chất vấn, ngay sau kỳ họp này, phải có kế hoạch tổ chức thực hiện các lời hứa, cam kết của mình trước cử tri.

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10/12, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Long An khóa X bước sang ngày làm việc thứ 2 với phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các nội dung đại biểu HĐND và cử tri quan tâm.

Đại biểu Trần Quốc Việt tham gia đặt câu hỏi chất vấn

Tại phiên chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chất vấn những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân. Trong đó, tập trung các vấn đề như người lao động bị nghỉ việc; doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm người lao động; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tái định cư; vấn đề chỉnh lý biến động, đo đạc, cấp đổi, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất đai; việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); trên địa bàn tỉnh còn tình trạng nhũng nhiễu, gây khó dễ hoặc đùn đẩy công việc, trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước có chức năng, gây ảnh hưởng cho người dân và doanh nghiệp, có thể ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội – Nguyễn Hồng Mai trả lời chất vấn

Theo đánh giá của HĐND tỉnh, chương trình chất vấn và trả lời chất vấn được diễn ra đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch; việc chất vấn với tinh thần khách quan, mang tính xây dựng cao. Người đặt câu hỏi chất vấn và người trả lời chất vấn đều đã trao đổi thẳng thắn, có sự tập trung, làm rõ các vấn đề được đặt ra. Từ đó, thấy được trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong điều hành, quản lý, tổ chức triển khai thực hiện nhất là sự thống nhất, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp, các cam kết để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh đặt vấn đề chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án tái định cư

Thành công của phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X là sự tham gia tích cực, sôi nổi của đại biểu HĐND tỉnh trong việc chất vấn; sự nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan trong việc trả lời chất vấn. Buổi chất vấn là nghĩ thật, nói thật, cam kết thật, đúng việc, đúng vai để làm rõ các vấn đề đặt ra, các nguyên nhân chủ quan, xác định các giải pháp khắc phục khả thi và hiệu quả trong thời gian tới, nhất là đã cung cấp, thông tin cụ thể, rõ ràng đến cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út tham gia trả lời chất vấn

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành tham gia trả lời chất vấn, ngay sau kỳ họp này, phải có kế hoạch tổ chức thực hiện các lời hứa, cam kết của mình và các nội dung đã được kết luận tại kỳ họp đối với từng câu trả lời, nhất là phải đảm bảo về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện.

Đồng thời, ông cũng đề nghị UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tập trung chỉ đạo, thực hiện những cam kết, các giải pháp đồng bộ để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp này.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên chất vấn

Qua phiên chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các lời hứa, cam kết tại phiên chất vấn và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Ông cũng mong muốn cử tri trong tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện của những chủ thể đã tham gia trả lời chất vấn./.

Kiên Định – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết