Tiếng Việt | English

11/05/2022 - 22:00

Hiệu quả bước đầu tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến

Việc tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến (XXTT) không chỉ tạo cơ chế thuận lợi để tổ chức và cá nhân tham gia phiên tòa, tiết kiệm chi phí xã hội mà còn từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp xu thế quốc tế, là bước đi cần thiết cho việc xây dựng Tòa án điện tử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Thông tin từ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An, thực hiện Nghị quyết 33 của Quốc hội, từ tháng 4/2022, TAND tỉnh thí điểm lựa chọn và tổ chức xét xử 9 phiên tòa hình sự theo hình thức XXTT tại điểm cầu trung tâm TAND tỉnh và các điểm cầu thành phần. Sau khi tổ chức 9 phiên tòa hình sự xét xử dưới hình thức trực tuyến, TAND tỉnh cũng tổ chức XXTT 1 phiên tòa hành chính để đánh giá bước đầu về hiệu quả công tác tổ chức các phiên tòa XXTT làm cơ sở nhân rộng hình thức xét xử này.

Thực tế, quá trình tổ chức 10 phiên tòa trực tuyến cho thấy, việc kết nối giữa điểm cầu trung tâm với các điểm cầu thành phần vẫn cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng tham gia phiên tòa bảo đảm trực tiếp theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai, vào cùng một thời điểm.

Phiên tòa xét xử vụ án hành chính sơ thẩm về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai được tổ chức ngày 27/4/2022 giữa điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa

Theo Phó Chánh án TAND tỉnh - Trần Văn Nhậm, việc tổ chức xét xử các phiên tòa theo hình thức trực tuyến trước mắt sẽ mang lại những kết quả như công tác xét xử đã tiếp cận được việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng chủ trương, yêu cầu công tác cải cách tư pháp. Việc thực hiện các phiên tòa trực tuyến bảo đảm không trích xuất bị cáo từ nhà tạm giữ huyện hay tỉnh để tham gia phiên tòa, từ đó tiết kiệm được chi phí trích xuất, dẫn giải và bảo vệ phiên tòa, bảo đảm được thời gian xét xử.

Bên cạnh đó, mặc dù tổ chức các phiên tòa bằng hình thức trực tuyến nhưng trong quá trình tổ chức xét xử vẫn phải bảo đảm trình tự, thủ tục tố tụng, tôn trọng quyền con người và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khi tham gia tố tụng tại các vụ án. “Sau 10 vụ án được thí điểm tổ chức xét xử dưới hình thức trực tuyến, TAND tỉnh sẽ có những đánh giá về hiệu quả để tiến tới tổ chức rộng rãi trong thời gian tới” - ông Trần Văn Nhậm cho biết.

Theo quy định tại Nghị quyết 33 của Quốc hội, TAND được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng, trừ các trường hợp vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước; vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia và vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Trong giai đoạn đầu thực hiện, các phiên tòa xét xử án hình sự sẽ lựa chọn xét xử sơ thẩm các vụ án ít nghiêm trọng, nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng nhưng chứng cứ rõ ràng. Đối với các vụ án hình sự phúc thẩm sẽ lựa chọn những vụ án bị cáo bị cấp sơ thẩm kết tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng và rất nghiêm trọng mà bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc đương sự đề nghị tăng mức bồi thường. Còn đối với các vụ án dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình thì sẽ xét xử những vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, tài liệu chứng cứ đầy đủ./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết