Tiếng Việt | English

16/02/2016 - 10:45

Hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Đề án đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, giảm nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành (Long An) trong 5 năm qua (2011-2015) đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đã tổ chức 88 lớp dạy nghề cho lao động (LĐ) nông thôn, có gần 2.500 học viên tham gia, với tổng kinh phí đào tạo trên 1,4 tỉ đồng.