Tiếng Việt | English

16/09/2021 - 10:06

Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68

Gần 2 tháng triển khai, thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện cơ bản các nội dung chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và các chính sách hỗ trợ khác theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Gần 2 tháng triển khai, thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện cơ bản các nội dung chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và các chính sách hỗ trợ khác theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trao tiền hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 68 của Chính phủ (Ảnh minh họa)

Với phương châm giải quyết nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, chính xác, đúng người hưởng, không bị trùng lặp, không có tình trạng trục lợi chính sách; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin qua việc nhận các thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giảm việc đi lại, tiếp xúc của người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH trong việc giải quyết chế độ, chính sách, nhằm hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh, khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị, BHXH tỉnh thực hiện giải quyết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót thì chuyển lại ngay để đơn vị bổ sung, hoàn thiện.

Gần 2 tháng triển khai, thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện cơ bản các nội dung chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và các chính sách hỗ trợ khác theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến ngày 06/9/2021, toàn tỉnh đã giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 4 đơn vị với 441 lao động (LĐ) từ tháng 8/2021, thời gian tạm dừng là 6 tháng với tổng số tiền 2.873 triệu đồng. Tính đến ngày 18/7/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành việc gửi thông báo điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp cho 5.237 đơn vị sử dụng LĐ, với tổng số LĐ được giảm là 296.119 người tương ứng với số tiền (tạm tính) được giảm 104.668.207.669 đồng.

Đồng thời, toàn tỉnh đã xác nhận danh sách người LĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng LĐ, nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 05) cho 385 đơn vị, doanh nghiệp với 25.284 LĐ, đạt 29,27% số LĐ đã báo giảm tham gia; xác nhận danh sách người LĐ ngừng việc (Mẫu số 06) cho 12 đơn vị, doanh nghiệp với 298 LĐ; xác nhận danh sách người LĐ ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Mẫu số 13a) cho 5 đơn vị, doanh nghiệp với 1.270 LĐ; xác nhận danh sách người LĐ được người sử dụng LĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh (Mẫu số 13b) cho 1 đơn vị với 63 LĐ.

Để đạt được những kết quả trên, BHXH tỉnh nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BHXH Việt Nam nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Trong đó, đặc biệt nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự chủ động của lãnh đạo, viên chức trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người LĐ, người sử dụng LĐ cũng như việc cắt giảm tối đa thời gian giải quyết hồ sơ xuống còn không quá 1 ngày làm việc,... để chính sách hỗ trợ đến được với người LĐ, người sử dụng LĐ một cách sớm nhất, hiệu quả nhất. Với kết quả bước đầu này cho thấy tính hiệu quả các chính sách hỗ trợ về BHXH, BHTN đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho người LĐ, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện để phục hồi, duy trì hoạt động sản xuất, đẩy lùi dịch Covid-19, sớm ổn định KT-XH và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết