Tiếng Việt | English

11/09/2020 - 07:52

Học tập suốt đời ngày càng đi vào chiều sâu

Chiều 10/9, UBND xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 89/QĐ-TTg và quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tuyên dương 4 mô hình học tập (2015-2020). Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đến dự.

Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành liên quan tham dự hội nghị, học tập kinh nghiệm

Long Trạch là xã điểm của tỉnh về thực hiện quyết định 89/QĐ-TTg về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng học, cộng đồng và đơn vị đến năm 2020” và quyết định 281/QĐ-TTg về “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện các quyết định, xã Long Trạch có kế hoạch triển khai cụ thể. Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện, có sự vào cuộc của các hội, đoàn thể và tạo sự lan tỏa trong người dân về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, xây dựng mô hình điểm về Gia đình học tập, Dòng học học tập, Công đồng học tập, Đơn vị học tập.

Qua 5 năm, xã được UBND huyện công nhận 7 cộng đồng học tập, 6 đơn vị học tập, 2 dòng họ học tập và đạt chuẩn cộng đồng học tập từ năm 2016 đến nay. Theo đó, các mô hình, phong trào về học tập được nhân dân ngày càng đồng tình cao, từ đó có những thay đổi nhận thức, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và phát triển nhân sự cho đất nước.

Cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc hàng năm duy trì đạt 100% từ năm 2016 đến năm 2019; lao động nông thôn, công nhân lao động tham gia học tập và có trình độ học vấn tăng theo từng năm; thực hiện Phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó năm 2019, Long Trạch đạt chuẩn: PCGD mầm non trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3, PCGD THPT; xóa mù chữ mức độ 2.

Ngoài ra, Long Trạch thực hiện các mô hình học tập ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Theo đó, Mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập được duy trì đạt tỷ lệ cao và tăng theo từng năm. Năm 2019, gia đình học tập có 3.220/3238 hộ, đạt 99,44%; Dòng họ học tập có 2/2 dòng học, đạt 100%; Đơn vị học tập có 6/6 đơn vị đạt 100%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa tặng bằng khen cho Ban Chỉ đạo Xã hội học tập xã Long Trạch

Dịp này, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập xã Long Trạch nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 1 tập thế, 3 cá nhân xã Long Trạch nhận giấy khen của Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; 3 tập thể, 7 cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã Long Trạch; 28 gia đình học tập tiêu biểu, 1 dòng họ học tập tiêu biểu, 4 đơn vị học tập tiêu biểu; 6 cộng đồng học tập tiêu biểu được nhận giấy công nhận của Chủ tịch UBND xã Long Trạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa chỉ đạo: “Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, sở, ngành tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện và tuyên truyền về học tập suốt đời trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhân rộng các phong trào, mô hình về học tập suốt đời tại các địa phương, đặc biệt là vận dụng các bài học kinh nghiệm của Long Trạch và đơn vị làm tốt tại địa bàn mình một cách phù hợp, hiệu quả,../.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết