Tiếng Việt | English

07/09/2017 - 20:27

Hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2017 tại huyện Đức Hòa

Đại diện lãnh đạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 40 khách hàng - đại diện cho các công ty, doanh nghiệp và người dân sử dụng điện trên địa bàn huyện tham dự.


Công ty Điện lực Long An tổ chức Hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2017 tại huyện Đức Hòa

Ngày 07/9/2017, Công ty Điện lực Long An tổ chức Hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2017 tại huyện Đức Hòa. Đại diện lãnh đạo huyện, 40 khách hàng - đại diện cho các công ty, doanh nghiệp và người dân sử dụng điện trên địa bàn tham dự.

Tại hội nghị, đại diện ngành điện thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh điện trong năm 2017. Tổng số lượng lưới điện ngành điện quản lý toàn tỉnh 3.711,1 km đường dây trung thế, 3.515,4 km đường dây hạ thế, 5.686 trạm biến áp với tổng công suất 307.903,5 KVA (huyện Đức Hòa 143,719 km đường dây trung thế, 328,59 km đường dây hạ thế và 812 trạm biến áp với tổng công suất 58.237,5 KVA). Số hộ có điện lưới quốc gia toàn tỉnh 405.022/405.868 hộ, đạt 99,79%; (huyện Đức Hòa 59.266/59.277 hộ, đạt 99,98%).

Ngành điện đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp lưới điện trên toàn tỉnh tổng vốn hơn 226 tỉ đồng, riêng huyện Đức Hòa trên 55 tỉ đồng, đang xây thêm trạm biến áp 110 KV KCN Đức Hòa 3 (dự kiến đóng điện đưa vào vận hành trong quí IV/2017), bảo trì, sửa chữa lưới điện để bảo đảm cấp điện ổn định liên tục.


Nhân viên điện lực sửa chữa đường điện phục vụ khách hàng

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên góp phần giảm chỉ số SAIDI (thời gian mất điện trung bình/kh) còn 63,5% so với năm 2016, giảm chỉ số SAIFI (số lần mất điện trung bình/kh) còn 56% so với năm 2016 trong toàn tỉnh (riêng Đức Hòa giảm chỉ số SAIDI còn 75,43 % so với năm 2016; giảm chỉ số SAIFI còn 51,40% so với năm 2016). Đưa ra các phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng điện, phục vụ khách hàng thời gian tới.

Bên cạnh tri ân, lấy ý kiến đóng góp của khách hàng để việc phục vụ của ngành điện tốt hơn, các khách hàng đánh giá cao những nỗ lực của ngành điện, kiến nghị thời gian tới nên nâng cấp lưới điện để đáp ứng sản xuất cũng như sinh hoạt trên địa bàn.

Được biết, Công ty Điện lực Long An tổ chức Hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2017 tại 14 điện lực trực thuộc trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 và 9 năm 2017./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết