Tiếng Việt | English

05/07/2019 - 10:16

Hội thảo Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp với công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 05/7, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An tổ chức Hội thảo “Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp với công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ)” năm 2019.

Hội thảo Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp với công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh – Đỗ Thị Kim Thắm, tình trạng BLGĐ trên địa bàn tỉnh còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến tinh thần, thể chất của PN và trẻ em, nhiều vụ BLGĐ chưa được phản ánh kịp thời đến các cấp Hội, chính quyền địa phương.

BLGĐ xảy ra với nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu: Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chưa được thường xuyên, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; cơ quan chức năng một vài nơi chưa xử lý kịp thời, còn nể nang, ngại va chạm; phần lớn PN khi có bạo lực còn e ngại, không báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng. Đặc biệt, nguyên nhân sâu xa của BLGĐ là còn mang nặng tính gia trưởng, độc đoán, thiếu hiểu biết về Luật Phòng, chống BLGĐ; thiếu kỹ năng ứng xử khi có mâu thuẫn, xung đột;…

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An - Đỗ Thị Kim Thắm thông tin về kết quả thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp

Thời gian qua, Hội LHPNVN tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp PN; xây dựng các mô hình phòng, chống BLGĐ; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống BLGĐ, đặc biệt, trong năm 2018, Hội được Tỉnh ủy phê duyệt kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống BLGĐ tại UBND 2 xã, thị trấn thuộc 2 huyện Tân Hưng và Bến Lức nhằm kịp thời kiến nghị các cơ quan liên quan khắc phục, điều chỉnh những tồn tại, hạn chế về công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ tại cấp huyện và cấp xã;...

Tại hội thảo, đại diện một số cơ quan chức năng liên quan trình bày một số tham luận về thụ lý, giải quyết các vụ án có liên quan đến BLGĐ (Tòa án Nhân dân tỉnh); thực trạng về BLGĐ và phòng, chống BLGĐ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua (Công an tỉnh); công tác phối hợp xây dựng “Gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc” (Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch);…

Đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh Long An trình bày tham luận về việc thụ lý, giải quyết các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình

Thời gian tới, Hội LHPHVN tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác phòng, chống BLGĐ; vận động, phát huy hiệu quả sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong quản lý, giáo dục, bảo vệ trẻ em; tham gia xây dựng các thiết chế gia đình bền vững; đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội và đề án của Chính phủ, nhất là đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ PN tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến PN” giai đoạn 2017 – 2027 (Đề án 938); tăng cường giám sát, phản biện xã hội; lồng ghép chương trình phòng, chống BLGĐ, bình đẳng giới trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp, các ngành;…

Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, trong năm 2018, Long An có 122 vụ BLGĐ, trong đó bạo lực về tinh thần 32 vụ, thân thể 69 vụ và kinh tế là 21 vụ; xử lý góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư 46 vụ, áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc 19 vụ, giáo dục tại xã, phường, thị trấn 1 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 52 vụ, xử lý hình sự 4 vụ; 109 vụ ly hôn do bạo lực gia đình (cao nhất là TP.Tân An với 81 vụ)./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết