Tiếng Việt | English

18/01/2021 - 22:00

Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hòa: Tất bật sản xuất phục vụ thị trường tết

Là một trong những Hợp tác xã (HTX) rau an toàn được công nhận chuỗi an toàn thực phẩm, HTX Rau an toàn Phước Hòa (xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã và đang khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường.