Tiếng Việt | English

26/12/2019 - 13:25

Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Sở Công Thương tỉnh Long An vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) cho công chức, viên chức làm công tác ATTP của tuyến tỉnh, tuyến huyện.

Sở Công Thương sẽ triển khai hoạt động kiểm nghiệm nhanh về ATTP tại một số điểm chợ, trung tâm trên địa bàn tỉnh

Nội dung gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Về lý thuyết, học viên được hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về ATTP, các mối nguy hại trong sản xuất thực phẩm, quy định chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra ATTP; các phương pháp, kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phân tích các mối nguy hại,... Học viên được thực hành lấy mẫu, sử dụng bộ test nhanh ATTP, niêm phong mẫu, lập kế hoạch lấy mẫu,... 

Theo Nghị định 15/2018-NĐ-CP quy định chi tiết về Luật ATTP, Sở Công Thương cùng các cơ quan khác ở  địa phương có trách nhiệm giám sát về ATTP tại các điểm kinh doanh, mua bán, nhất là ở các chợ. Theo đó, sau tập huấn, Sở Công Thương sẽ triển khai hoạt động kiểm nghiệm nhanh về ATTP tại một số điểm chợ, trung tâm trên địa bàn tỉnh. Qua đó, lấy mẫu kiểm tra chất lượng thực phẩm, đặc biệt là tổ chức lấy mẫu kiểm tra nhanh, góp phần nâng cao nhận thức của người mua và người bán.

Thông qua kết quả kiểm nghiệm, đơn vị kiểm tra kịp thời thông tin cho cộng đồng, cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm có sản phẩm đạt chất lượng. Đối với các sản phẩm thực phẩm không đạt yêu cầu, sẽ thông tin đến cơ quan chức năng liên quan như ban quản lý chợ, UBND các huyện, thành phố để chỉ đạo truy xuất, kiểm soát, đồng thời cảnh báo kịp thời đến người tiêu dùng./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết