Tiếng Việt | English

24/05/2018 - 10:24

Hướng đến nền hành chính công hiện đại

Thời gian qua, Long An đẩy mạnh công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh.