Tiếng Việt | English

29/11/2022 - 21:10

Hướng Thọ Phú phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Cuối năm 2017, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ đó đến nay, địa phương củng cố, nâng chất các tiêu chí (TC) để xây dựng xã NTM nâng cao.

Theo Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Hướng Thọ Phú - Lữ Văn Khởi, nhờ xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt của xã có nhiều khởi sắc. Các tuyến đường giao thông được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Hệ thống kênh, mương thủy lợi thông thoáng, bảo đảm tưới, tiêu, thoát nước. Hệ thống điện được nâng cấp, đầu tư hạ thế, bảo đảm các hộ dân sử dụng điện kế riêng. Trường học trang bị đầy đủ thiết bị, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Môi trường xanh, sạch, đẹp, đời sống người dân được cải thiện.

XDNTM nâng cao tại xã Hướng Thọ Phú được MTTQ, các đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu, rộng đến từng khu dân cư, tạo sự đồng thuận cao của người dân trên địa bàn. Hệ thống chính trị được củng cố; chất lượng, hiệu quả hoạt động nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Đường giao thông xã Hướng Thọ Phú được đầu tư nhựa hóa

Thông tin từ Hội Nông dân Việt Nam xã, góp phần cùng địa phương nâng chất các TC, Hội phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về XDNTM nâng cao. Hội tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân, nhân rộng các mô hình điển hình, những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong sản xuất, XDNTM để có cơ sở học tập, tham khảo, vận dụng đưa nội dung tuyên truyền, phát động phong trào nông dân thi đua XDNTM nâng cao vào ký kết giao ước thi đua của năm,... Từ đó làm thay đổi thái độ, hành vi của hội viên nông dân.

Tuy nhiên, kinh tế chủ yếu của xã là sản xuất nông nghiệp và người dân làm thuê. Vì vậy, thu nhập không đồng đều nên việc vận động người dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển đổi mô hình hợp tác kinh tế còn hạn chế. Đây cũng là khó khăn trong quá trình XDNTM nâng cao ở xã Hướng Thọ Phú.

Ông Lữ Văn Khởi cho biết, thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ TC xã NTM và Bộ TC xã NTM nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025, các TC quy định đối với các địa phương trong lộ trình đều nâng cao và khó hơn nhiều so với quy định trước đây. Theo bộ TC cũ, UBND xã rà soát, đánh giá và tự chấm điểm đạt 3/5 TC.

Xã Hướng Thọ Phú đề ra lộ trình về đích NTM nâng cao vào năm 2024. Căn cứ Bộ TC xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, xã còn 10 TC chưa đạt, trong đó, khó khăn nhất là chỉ tiêu về nước sạch. Hiện tại, hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn xã là 82%. Xã chỉ có các trạm cấp nước nhỏ chứ chưa được đầu tư hệ thống cấp nước quy mô lớn để đạt chuẩn NTM nâng cao theo bộ TC mới.

Vì vậy, để về đích xã NTM nâng cao theo đúng lộ trình, xã Hướng Thọ Phú mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, nhất là về nguồn vốn giúp địa phương hoàn thành kế hoạch đề ra./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết