Tiếng Việt | English

30/09/2020 - 03:12

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát giảm về số lượng nhưng chất lượng, hiệu quả tăng lên

Chiều 29/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

9 tháng năm 2020, cấp ủy, ban thường vụ và UBKT các cấp trong tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; tập trung lãnh đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cấp huyện (tương đương) và cơ sở kiểm tra 455 đảng viên, 301 tổ chức Đảng (toàn tỉnh giảm 61 đảng viên và 162 tổ chức Đảng),... Qua kiểm tra, còn 25 đảng viên và 7 tổ chức Đảng thực hiện chưa tốt các nội dung được kiểm tra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 5 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Bên cạnh giám sát thường xuyên, cấp ủy huyện (tương đương) và cơ sở giám sát chuyên đề 342 đảng viên, 250 tổ chức Đảng (toàn tỉnh giảm 6 đảng viên và 47 tổ chức Đảng). Qua giám sát chưa phát hiện tổ chức Đảng hay đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh không có tổ chức Đảng bị kỷ luật (giảm 2 tổ chức Đảng). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 đồng chí tỉnh ủy viên. Cấp ủy huyện (tương đương) và chi bộ kỷ luật 48 đảng viên (giảm 17 đảng viên), trong đó có 2 huyện ủy viên, 4 đảng ủy viên và 2 chi ủy viên.

Nội dung vi phạm bị xử lý kỷ luật đối với đảng viên chủ yếu là chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; những điều đảng viên không được làm; nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất, đạo đức lối sống;…

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh không có trường hợp tố cáo tổ chức Đảng phải xem xét giải quyết (giảm 3 trường hợp). Tổng số đảng viên có thư tố cáo phải giải quyết là 22 (tăng 5 trường hợp), trong đó đã giải quyết xong 17 trường hợp.

Theo đánh giá của UBKT Tỉnh ủy, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2020 giảm về số lượng nhưng chất lượng, hiệu quả tăng lên. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều 32 Điều lệ Đảng quy định chưa đồng đều ở các cấp. Nhiều UBKT cấp huyện (tương đương) chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa phát huy hết vai trò kiểm tra, giám sát các vụ việc bức xúc, nổi cộm. Hiệu quả hoạt động của một số UBKT cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác nắm bắt tình hình, phát hiện tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm thiếu chủ động. Việc thực hiện các quy trình kiểm tra, giám sát có nơi chưa chặt chẽ, còn lúng túng về quy trình,...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Phạm Huy Sơn trao giấy khen cho các cá nhân

Trong 3 tháng cuối năm, UBKT các cấp trong tỉnh tập trung hoàn thành có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; chủ động tiến hành giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm số đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Đồng thời, UBKT các cấp phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế làm việc của UBKT nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2020) và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 /.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết