Tiếng Việt | English

22/03/2022 - 11:35

Khi đảng viên đồn biên phòng về sinh hoạt tại chi bộ ấp của các xã biên giới

Sau thời gian thực hiện Quyết định số 1293, ngày 25/02/2013 của Tỉnh ủy về việc quy định tạm thời đảng viên (ĐV) đồn biên phòng (ĐBP) tham gia sinh hoạt tại các chi bộ ấp ở các xã biên giới đã mang lại hiệu quả. Qua đó, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở ngày càng được nâng cao, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ quyền lãnh thổ vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH và nâng cao đời sống người dân vùng biên.

Giúp chi bộ xây dựng Nghị quyết sát, đúng với thực tế

Thực hiện Quyết định số 1293 về quy định tạm thời ĐV ĐBP tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp ở các xã biên giới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh có văn bản hướng dẫn các ĐBP đóng trên địa bàn các huyện, thị xã biên giới thực hiện.

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy đơn vị quán triệt nghiêm túc kế hoạch, nghị quyết (NQ) của cấp trên đến cán bộ, ĐV để nắm chắc nội dung, nhiệm vụ; đồng thời, chủ động phối hợp cấp ủy các xã biên giới triển khai chặt chẽ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ĐV về tham gia sinh hoạt Đảng tại cơ sở.

Đảng viên đồn biên phòng có nhiều đóng góp xây dựng nghị quyết chi bộ sát, đúng với tình hình thực tế

Với tinh thần trách nhiệm cao, các ĐV tích cực tham mưu, cùng chi bộ ấp triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng NQ lãnh đạo của chi bộ phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của ĐV trước quần chúng; kịp thời thông tin tình hình, vụ việc liên quan công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia để làm cơ sở cho chi bộ có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân tích cực tham gia.

Ngoài việc tham mưu giúp các chi bộ xây dựng tốt NQ, tổ chức quán triệt và thực hiện NQ, các ĐV còn vận động người dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững,... góp phần thúc đẩy KT - XH khu vực biên giới ngày càng phát triển, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Trong đó, các ĐV tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nếp sống văn minh, sinh con có kế hoạch, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giúp chính quyền và người dân xây dựng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT - XH với xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững mạnh, các ĐV còn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát huy tính năng động, sáng tạo

Theo Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng - Đỗ Đình Sắc, từ khi ĐV ĐBP Sông Trăng tham gia sinh hoạt ở các chi bộ ấp đã góp phần cùng Đảng ủy xã nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ ấp. Hầu hết ĐV đều phát huy tính năng động, sáng tạo, có nhiều ý kiến đóng góp có giá trị, giúp các chi bộ đề ra những giải pháp lãnh, chỉ đạo thiết thực, hiệu quả.

Đảng viên đồn biên phòng được phân công về sinh hoạt tại chi bộ ấp thường xuyên quan tâm đến đời sống người dân vùng biên

Qua thời gian tham gia sinh hoạt tại Chi bộ ấp Hà Long, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, Thiếu tá Kiều Thành Phê - nhân viên quân y ĐBP Sông Trăng, tham mưu Chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, khẳng định vai trò hạt nhân cơ sở. Nhờ vậy, nhiều năm liền, Chi bộ ấp Hà Long đạt trong sạch, vững mạnh. “ĐV tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp phải thực sự gương mẫu, tâm huyết, không quản ngại khó khăn, kiên trì bám địa bàn, bám dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có như vậy mới gìn giữ và củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân” - Thiếu tá Phê nói.

Bí thư Chi bộ ấp Hà Long, xã Hưng Hà - Đặng Văn Kính cho biết: “Đồng chí Phê đã có nhiều đóng góp giúp Chi bộ xây dựng NQ sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương. Nhờ vậy, các phong trào tại địa phương phát triển mạnh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, người dân hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn,...”.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, thông tin: "Hiện đơn vị có 16 ĐV sinh hoạt tại chi bộ ấp thuộc địa bàn các xã: Hưng Hà, Hưng Điền B, Hưng Điền - nơi đơn vị đóng quân. Các ĐV được tăng cường đều am hiểu tình hình địa phương, nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gần gũi với quần chúng nhân dân. Ngoài việc phải thường xuyên bám nắm địa bàn, tình hình của địa phương còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm hỗ trợ chi bộ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, củng cố hệ thống chính trị, thể hiện vai trò hạt nhân nòng cốt ở cơ sở".

Qua thời gian triển khai, thực hiện Quyết định 1293 của Tỉnh ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở ĐBP trên địa bàn tỉnh đã cử 85 ĐV tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp của các xã biên giới; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển KT-XH, tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết