Tiếng Việt | English

06/10/2021 - 06:02

Khảo sát xây dựng điểm dân cư liền kề tuyến biên giới Đức Huệ

Ngày 05/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An phối hợp các sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường khảo sát, thẩm định nội dung xây dựng các cụm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới huyện Đức Huệ.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định, thông qua việc khảo sát đã tháo gỡ được các khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện đề án

Trong năm 2022, huyện Đức Huệ được Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh ủng hộ kinh phí xây dựng 80 căn nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Theo đó, các điểm dân cư được xây dựng tại các xã Mỹ Bình 35 căn; Mỹ Thạnh Tây 19 căn; Mỹ Quý Tây 9 căn; Mỹ Quý Đông 17 căn. Đây là một trong những việc làm thiết thực, thể hiện ý nghĩa, tầm quan trọng về phát triển kinh tế gắn với chiến lược quốc phòng, an ninh ở vùng phên dậu. Vì vậy, công tác triển khai, xét duyệt, lựa chọn các hộ dân ra tuyến biên giới sinh sống phải bảo đảm chặt chẽ đúng đối tượng, mục đích, yêu cầu đề ra.

Phó Bí thư Huyện ủy - Hồ Minh Phương cho biết: Huyện ủy, UBND huyện Đức Huệ triển khai cho các cơ quan tham mưu theo chuyên môn để đề án điểm dân cư nhanh chóng được thực hiện theo đúng thủ tục pháp lý. Đồng thời, tuyên truyền cho nhân dân hiểu về mục đích ý nghĩa của đề án. Với đặc điểm địa hình của biên giới Đức Huệ chủ yếu là vùng trũng nên việc tôn tạo các nền nhà trên tuyến biên giới gặp nhiều khó khăn, tốn kinh phí. Có nhiều phần đất chồng lấn với nước bạn Campuchia chưa phân giới cắm mốc. Vì vậy, công tác xét duyệt, chuyển đổi mục đích sử dụng đất bảo đảm chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước. Huyện ủy đề xuất không thu tiền sử dụng đất của người dân.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định, thông qua việc khảo sát đã tháo gỡ được các khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện đề án. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy trong cuộc họp Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa qua, Bộ CHQS tỉnh phải kết hợp với huyện Đức Huệ tiến hành làm nhanh, báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiến độ thực hiện đề án. Đồng thời, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị, lãnh đạo các xã biên giới tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân ra sinh sống ở biên giới. Đề án được thực hiện hiệu quả sẽ góp phần tạo sức hút về phát triển kinh tế, nhân dân phấn khởi, bám trụ vững chắc./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết