Tiếng Việt | English

19/05/2020 - 15:27

Không để vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ

Sáng 19/5, Đoàn kiểm tra do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương – Trần Cẩm Tú làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương – Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đúng theo chỉ đạo, kế hoạch cấp trên.

Về tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở, cấp huyện: Toàn tỉnh có 104/565 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức ĐH, chiếm tỷ lệ 18,4%. Các tổ chức cơ sở đảng còn lại, cơ bản các địa phương, đơn vị đã duyệt nội dung và nhân sự ĐH. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thông qua nội dung văn kiện, nhân sự ĐH Đảng bộ huyện Cần Giuộc và Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đối với văn kiện ĐH XI Đảng bộ tỉnh, đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành. Về chuẩn bị nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lấy ý kiến, chuẩn bị ban hành Báo cáo tổng kết công tác nhân sự ĐH X, phương hướng công tác nhân sự ĐH XI; thực hiện bước 1 quy trình nhân sự đối với các đồng chí cấp ủy tái cử.

Về thời gian tiến hành ĐH: ĐH đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu từ tháng 4/2020, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2020; ĐH cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành trước ngày 31/8/2020 (đảng bộ được chọn làm điểm dự kiến ĐH cuối tháng 5/2020); ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Toàn tỉnh có 104/565 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội 

Tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương – Trần Cẩm Tú đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về ĐH đảng bộ các cấp; sớm thành lập ban tổ chức ĐH, các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự ĐH nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc tổ chức ĐH chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và ĐH điểm cấp cơ sở hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm theo quy định. Các đảng bộ cấp trên cơ sở đang lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị văn kiện, nhân sự nghiêm túc, có chất lượng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên và có kiểm tra, giám sát.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, thời điểm tiến hành ĐH Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025 không còn xa, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị vừa tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, vừa làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phát triển KT-XH để thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X, đòi hỏi địa phương phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐH Đảng các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành ĐH.

Công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức.

Ông đề nghị, cấp ủy các cấp cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để bị chi phối bởi những thông tin xấu, độc, gây mất đoàn kết nội bộ, nhất là thông tin liên quan đến nhân sự ĐH. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ và phải xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, vận động phiếu bầu; không để vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, các ban xây dựng Đảng, tổ chức thành công ĐH đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết