Tiếng Việt | English

23/09/2017 - 08:07

Không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Long An luôn đoàn kết một lòng chống kẻ thù xâm lược. Bằng thế trận chiến tranh nhân dân tấn công địch bằng nhiều mũi giáp công, dân và quân Long An kiên trì bám trụ, giữ vững địa bàn, tạo điều kiện tấn công quân thù và lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Ngày 17/9/1967, tại Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ hai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng Long An danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Đây là một trong những điểm son tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang của dân và quân Long An.

Ngày nay, phát huy truyền thống tám chữ vàng, Long An không ngừng nỗ lực, vươn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng. Đặc biệt, đời sống của người dân trong tỉnh ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm,... Trên cơ sở đó, tỉnh nhà tiếp tục thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần hoàn thành các mục tiêu KT-XH quan trọng nhiệm kỳ 2015-2020./.

Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết