Tiếng Việt | English

25/02/2020 - 11:17

Không phân biệt đối xử với người nước ngoài trong phòng, chống Covid-19

Liên quan đến việc phòng, chống Covid-19, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) ban hành công văn về việc không phân biệt đối xử với người nước ngoài trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh từ các quốc gia
Giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh từ các quốc gia

Covid-19 đang diễn biến rất nhanh, nghiêm trọng tại Trung Quốc và các quốc gia, vùng lãnh thổ. Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc nên lưu lượng người qua lại, giao thương lớn.Số lượng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Trung Quốc nhiều và ngược lại.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 05 và 06/CT-TTg, ngày 28 và 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đề nghị cơ quan ngoại vụ các địa phương có đường biên giới với Trung Quốc, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, tham mưu UBND tỉnh và phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh lập kênh liên lạc với các cấp địa phương tương ứng của Trung Quốc để liên tục cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng.

Về quản lý biên giới và cửa khẩu, Cục Lãnh sự đề nghị tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam, các thỏa thuận quốc tế và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp cần áp dụng các biện pháp mới liên quan đến cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh, báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, điều ước quốc tế. Phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch và ngăn chặn việc công dân Việt Nam tự do sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm. Tăng cường giám sát công dân, lao động Trung Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam về quê ăn tết nay trở lại Việt Nam. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề về dịch bệnh liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam thì thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Để không làm ảnh hưởng đến quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đề nghị văn phòng UBND, Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu UBND tỉnh kịp thời chấn chỉnh đơn vị, cá nhân chưa tuân thủ nghiêm túc tinh thần chỉ đạo phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiến hành rà soát các văn bản chỉ đạo của tỉnh bảo đảm phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ban, ngành liên quan đến phòng, chống dịch; tránh để xảy ra hiện tượng xa lánh, phân biệt đối xử đối với người nước ngoài (không cho đi phương tiện giao thông công cộng, không cho vào nhà hàng, khách sạn,...) không phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

 

Chia sẻ bài viết