Tiếng Việt | English

19/02/2024 - 19:28

Lá cờ đầu trong thực hiện công tác dân vận gắn với quy chế dân chủ ở cơ sở

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hệ thống chính trị thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tăng cường xây dựng các mô hình Dân vận khéo (DVK) gắn với thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đoàn kết, đồng lòng của người dân trong thực hiện thắng lợi các chương trình, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Ðảng, chính quyền với nhân dân

Nhiệm vụ chính trị quan trọng

Thời gian qua, QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua DVK được các cơ quan, xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai gắn với việc thực hiện đồng bộ nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, khơi dậy sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và nâng cao đời sống nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Thị ủy Kiến Tường - Võ Thị Thu Duyên cho biết: “Thường trực Thị ủy duy trì tốt chế độ họp giao ban định kỳ với các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã. Trong các cuộc họp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, định hướng chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến thực hiện QCDC. Thường trực Thị ủy xác định chính quyền là nơi trực tiếp giải quyết công việc với dân nên chỉ đạo chính quyền các cấp thường xuyên và nghiêm túc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đặc biệt, quan tâm lãnh đạo thực hiện dân chủ trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ; chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện”.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thị ủy luôn quan tâm, theo dõi, định hướng và phát huy vai trò chủ động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn thị xã và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật như việc tổ chức triển khai hướng dẫn thi đua thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua DVK năm 2023 đối với 3 loại hình xã, phường; cơ quan; doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền về thực hiện QCDC ở cơ sở; cách làm hay, hiệu quả về thực hiện các mô hình DVK được đẩy mạnh thông qua mô hình Tiếng nói các đoàn thể được phát thông qua hệ thống loa, đài vào ngày thứ 5 hàng tuần.

Thị xã phát động phong trào thi đua DVK lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Kiến Tường với nhiều công trình, phần việc, mô hình hiệu quả. Đến nay, thị xã có 77 mô hình DVK hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình Khéo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ trên địa bàn thị xã; Khối vận thị xã Kiến Tường phối hợp vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng yếu thế, khó khăn; Sổ tay quy ước khu dân cư;... Nhiều tập thể, cá nhân điển hình được lãnh đạo biểu dương, khen thưởng vì đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua DVK.

Sâu sát với dân

Nhiều mô hình Dân vận khéo được triển khai hiệu quả

Để dân chủ được phát huy, Ban Thường vụ Thị ủy luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân. Thị xã duy trì và thực hiện tốt việc Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đối thoại trực tiếp với nhân dân đúng quy định; 8/8 xã, phường đã tổ chức đối thoại gắn với mô hình Nghe dân nói và đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động tiếp dân định kỳ và đột xuất được duy trì thực hiện tốt. Qua đó, các vấn đề bức xúc của người dân được giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng hoặc khiếu kiện đông người.

Bà Võ Thị Thu Duyên cho biết thêm: “Những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy tập trung nhiều nhất cho chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển thị xã Kiến Tường đạt đô thị loại III. Nhờ sự nỗ lực quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân trong thực hiện các công trình theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Năm 2023, thị xã triển khai, thực hiện hoàn thành 118/118 công trình. Trong đó, người dân hiến 446.000m2 đất, tương đương gần 40 tỉ đồng”.

Với những kết quả đã đạt, thị xã Kiến Tường vừa được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua vì thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua DVK năm 2023. Xác định công tác DVK là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua DVK bảo đảm nâng cao chất lượng, ngày càng hiệu quả hơn; chú trọng xây dựng mô hình, phong trào DVK có trọng tâm đột phá, bảo đảm hiệu quả thiết thực, tránh dàn trải, đáp ứng tốt yêu cầu của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua DVK gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở là yếu tố góp phần cho sự thành công trong công tác dân vận ở thị xã Kiến Tường. Qua đó, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Ðảng, chính quyền với nhân dân, góp phần giúp thị xã Kiến Tường cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH, được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 và được Bộ Xây dựng quyết định công nhận thị xã Kiến Tường đạt đô thị loại III sớm hơn so với kế hoạch đề ra, từ đó đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng nâng cao./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết