Tiếng Việt | English

01/12/2023 - 16:54

Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác dân vận năm 2023 tại Cần Đước  

Ngày 01/12, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Công Hoàng Bạch cùng đoàn đến kiểm tra công tác dân vận; dân tộc - tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 của huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Định cùng lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy tiếp đoàn.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Công Hoàng Bạch kiểm tra công tác dân vận năm 2023 tại Cần Đước

Năm 2023, công tác dân vận luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Cần Đước quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả như công tác thanh, kiểm tra, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tăng cường thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng tình, tích cực tham gia đã tạo sự lan tỏa ở các địa phương, đơn vị.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai, thực hiện gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đô thị văn minh. Trong năm 2023, có 76 mô hình “Dân vận khéo” từ huyện đến cơ sở được thực hiện. Các mô hình điển hình “Dân vận khéo” được tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa trong cộng động như mô hình “Tự quản Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Nét đẹp đường quê”, “Tôn giáo tham gia công tác cải cách hành chính”, "Niềm nở khi tiếp xúc, tận tình khi hướng dẫn, trách nhiệm khi giải quyết công việc”, “Phân loại chất thải hữu cơ, chất thải rắn” tại hộ gia đình,…

Các cuộc vận động ở khu dân cư như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,…đã phát huy tinh thần làm chủ của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Công Hoàng Bạch đánh giá cao kết quả đã đạt của huyện. Ông đề nghị, Ban Dân vận Huyện ủy cần quan tâm hơn nữa đến công tác tham mưu cho cấp ủy cùng cấp để lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận; đánh giá kết quả sau đối thoại, giám sát của cấp ủy, xây dựng cơ chế phối hợp các cơ quan, nắm bắt kịp thời những vấn đề quan tâm, bức xúc của người dân, chú trọng sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân đối với các phong trào, mô hình, cuộc vận động./.

Mỹ Duyên

Chia sẻ bài viết