Tiếng Việt | English

11/06/2024 - 14:24

Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giuộc  

Ngày 11/6, UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giuộc.

Chương trình xây dựng nông thôn mới làm cho diện mạo của huyện Cần Giuộc có nhiều thay đổi

Tại hội nghị, đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện. Theo đó, cách lấy ý kiến gồm địa bàn lấy ý kiến; hình thức lấy ý kiến; phương thức lấy ý kiến; công khai kết quả, bảo lưu kết quả lấy ý kiến và lưu giữ phiếu; kiểm tra, giám sát, thẩm tra kết quả thực hiện;…

Đại biểu dự hội nghị

Việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Cần Giuộc phải bảo đảm khách quan, chính xác và phải được thực hiện một cách độc lập do UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp thực hiện. Qua đó, thể hiện sự đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm tính bền vững, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới.

Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong việc công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Cần Giuộc./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết