Tiếng Việt | English

08/05/2022 - 13:58

Lễ ra quân toàn quốc hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Lễ ra quân toàn quốc hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân - Truyền thông, vận động người dân than gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình diễn ra tại Hà Nội vào sáng 08/5.

Dự điểm cầu Long An có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hoà

Dự điểm cầu Long An có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hoà.

Lễ ra quân được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện trong toàn quốc với chủ đề: “BHXH - Điểm tựa của bạn và gia đình”. Sự kiện cũng tổ chức hoạt động truyền thông lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn giao thông.

BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân là 10.000 người. 

Lễ ra quân được tổ chức nhằm thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngay sau đó, BHXH tỉnh Long An và Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh để phấn đấu vận động được 1.000 người tham gia BHXH tự nguyện, góp phần hoàn thành chỉ tiêu 32.000 người tham gia do BHXH Việt Nam giao trong năm 2022.

Lễ ra quân được tổ chức nhằm thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho nhân dân./.

An Thuận – Mai Hương

Chia sẻ bài viết