Tiếng Việt | English

10/07/2015 - 09:42

Liên hệ chặt chẽ với cử tri

Trong những năm qua, việc tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu dân cử đã từng bước được đổi mới, cải tiến về nội dung, hình thức, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri; chất lượng, hiệu quả các cuộc TXCT được nâng lên.

Để các cuộc TXCT có chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò của đại biểu dân cử, truyền đạt được trọn vẹn tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan chức năng, thiết nghĩ, các đại biểu dân cử phải nâng cao hơn nữa việc liên hệ chặt chẽ với cử tri đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri; chuẩn bị nội dung báo cáo của mình với cử tri ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm; dành nhiều thời gian cho cử tri trao đổi, phản ánh, đề xuất, kiến nghị; đồng thời, có định hướng, khuyến khích cử tri phát biểu ý kiến ngắn gọn, cụ thể, không trùng lắp; cần tạo được không khí dân chủ, cởi mở, tin tưởng của cử tri vào người đại diện cho mình.

Tại cuộc TXCT, nhất thiết phải có sự tham gia của đại biểu chính quyền địa phương để giải đáp, giải quyết tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền, vừa tạo tâm lý thoải mái trong cử tri, vừa tránh tình trạng đại biểu chuyển giao nguyên trạng ý kiến cử tri đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Sau mỗi lần TXCT, cần phân loại các ý kiến, kiến nghị theo từng lĩnh vực để trên cơ sở đó tổng hợp, phản ánh đúng đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; vấn đề nào đòi hỏi thời gian hoặc chưa có điều kiện giải quyết, cần giải thích rõ, không từ chối, né tránh.

TXCT và liên hệ với cử tri là hoạt động quan trọng của đại biểu dân cử. Làm tốt công tác TXCT, góp phần giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri, từ đó đưa ra các quyết sách đúng đắn về phát triển KT-XH, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.

Nguyễn Chí Thanh

Chia sẻ bài viết