Tiếng Việt | English

21/09/2021 - 10:55

Long An áp dụng 'Thẻ xanh' và 'Thẻ vàng' Covid

Để phù hợp với công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, từ ngày 21/9, Long An áp dụng "Thẻ xanh" và "Thẻ vàng" Covid để thay thế giấy đi đường.

Những người đã tiêm vắc-xin bảo đảm theo quy định thì được cấp "Thẻ xanh" Covid

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho những người đã tiêm vắc-xin tham gia các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh, xã hội,... trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh triển khai tạm thời việc sử dụng “Thẻ xanh” và “Thẻ vàng” Covid. Thời gian áp dụng “Thẻ xanh”, “Thẻ vàng” Covid được triển khai từ ngày 21/9 đến khi có thông báo mới.

Theo đó, “Thẻ xanh” Covid, dành cho cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin đối với loại vắc-xin tiêm 2 mũi và đủ 14 ngày sau khi tiêm mũi thứ 2. Đã tiêm 1 mũi vắc-xin đối với loại vắc-xin tiêm 1 mũi và đủ 14 ngày sau khi tiêm. F0 được điều trị tại cơ sơ y tế đã khỏi bệnh và đã được cơ sở y tế cấp giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận hoàn thành điều trị (không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy). F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh và đã được Trung tâm Y tế cấp giấy chứng nhận hoàn thành điều trị theo đề nghị của Trạm Y tế xã (không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy). 

Riêng với những người làm việc như giáo viên, công nhân lao động,... phải thực hiện xét nghiệm kiểm tra định kỳ. Khi đủ điều kiện “Thẻ xanh" Covid, những người này vẫn phải thực hiện việc xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Đối với “Thẻ vàng” Covid, dành cho cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện đã tiêm 1 mũi vắc-xin đối với loại vắc-xin phải tiêm 2 mũi và đủ 14 ngày sau khi tiêm. Riêng những người làm việc trong môi trường quy định phải thực hiện việc xét nghiệm định kỳ (giáo viên, công nhân lao động,...); khi đủ điều kiện “Thẻ xanh" Covid vẫn phải thực hiện việc xét nghiệm định kỳ theo quy định. Có kết quả xét nghiệm PCR định kỳ âm tính, tần suất xét nghiệm là 3 ngày/lần và đã được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử.

"Thẻ xanh" và “Thẻ vàng" Covid có giá trị thay thế giấy đi đường. Người đáp ứng điều kiện “Thẻ xanh" Covid được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế sự di chuyển để phòng, chống dịch bệnh. Người đáp ứng điều kiện “Thẻ vàng" Covid được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp huyện, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế sự di chuyển.

Riêng người đáp ứng điều kiện “Thẻ vàng” Covid là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước (kể cả các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh), nếu có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, thì được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh để đi làm hoặc đi công tác.

Đối với người chưa đáp ứng điều kiện “Thẻ xanh" và “Thẻ vàng" Covid như học sinh, sinh viên được di chuyển hàng ngày từ nơi ở đến nơi học (trường hợp nơi ở và nơi học khác địa bàn cấp huyện thì phải có giấy xác nhận của người đứng đầu cơ sở giáo dục).

Đối với người dưới 18 tuổi (không phải là học sinh, sinh viên) và người chống chỉ định tiêm vắc-xin được Trung tâm Y tế cấp huyện cấp giấy xác nhận hạn chế di chuyển ra địa bàn cấp xã;  trường hợp cần thiết phải di chuyển ra khỏi địa bàn cấp xã (trong phạm vi bàn cấp huyện) thì phải có kết quả kiểm tra PCR âm tính trong thời hạn 72 giờ. 

Tuy nhiên, người đáp ứng điều kiện “Thẻ xanh" và “Thẻ vàng" Covid vẫn phải thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế và tuân thủ đúng, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của các cấp chính quyền khi di chuyển và tham gia vào từng hoạt động cụ thể.

Các thẻ Covid được sử dụng dưới dạng giấy tờ tùy thân kèm theo các giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc các ứng dụng công nghệ ứng dụng trên điện thoại thông minh.  

"Thẻ xanh" hoặc "Thẻ vàng" Covid được sử dụng dưới dạng điện tử của các ứng dụng Bluezone hoặc sổ sức khỏe điện tử được cài đặt trực tiếp trên điện thoại thông minh hoặc trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 (https://tiemchungcovid19.gov.vn)./.

Đức

Chia sẻ bài viết