Tiếng Việt | English

17/04/2024 - 15:21

Long An công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn thuộc cấp độ 4  

Ngày 17/4, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Long An.

Một số xã ở vùng hạ, người dân thiếu nước sinh hoạt

Theo đó, UBND tỉnh công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Long An thuộc rủi ro thiên tai cấp độ 4.

Cụ thể, diễn biến tình hình thiên tai xâm nhập mặn đến ngày 08/4/2024: Ranh giới mặn 1‰ và 4‰ trên sông Vàm Cỏ Đông đã vượt qua lần lượt là 88km và 72km; ranh giới mặn 1‰ và 4‰ trên sông Vàm Cỏ Tây đã vượt qua lần lượt là 110km và 86km.

Do tác động nặng nề của tình trạng xâm nhập mặn nên hiện nay, trên địa bàn các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và TP.Tân An, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiếu hụt nước ngọt để tưới, nhiều hộ dân sinh sống trên địa bàn huyện Cần Giuộc bị thiếu nước sạch sinh hoạt.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An từ ngày 10 - 20/4/2024, ranh giới mặn 4 trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây sẽ xâm nhập sâu 90 - 100km.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các biện pháp công trình và phi công trình để ứng phó, khắc phục trong thời gian diễn ra thiên tai xâm nhập mặn trên phạm vi các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai xâm nhập mặn như các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Bến Lức, Châu Thành, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và TP.Tân An được thực hiện theo tình huống khẩn cấp.

Các biện pháp áp dụng thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 12 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP, ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật sửa đổi, bổ sung một  số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành tỉnh, đơn vị có liên quan và UBND các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và TP.Tân An tổ chức triển khai, thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và bảo đảm cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết