Tiếng Việt | English

13/05/2021 - 15:34

Long An: Học sinh, học viên, sinh viên tạm dừng đến trường từ ngày 17/5/2021

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, chiều 13/5, UBND tỉnh Long An có văn bản chỉ đạo về việc cho học sinh, học viên, sinh viên tạm dừng đến trường kể từ ngày 17/5/2021 đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; riêng học sinh, học viên lớp 9, lớp 12 tiếp tục ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT ngay khi kết thúc kiểm tra học kỳ 2.

Học sinh, học viên, sinh viên tạm dừng đến trường kể từ ngày 17/5/2021; riêng hoc sinh lớp 9, lớp 12 tiếp tục ôn tập

Theo đó, UBND tỉnh có chỉ đạo cụ thể như sau:

Thứ nhất, đồng ý cho học sinh từ cấp học Mầm non đến THPT; học viên hệ giáo dục thường xuyên và các trung tâm ngoại ngữ, tin học; học viên các trường nghề, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sinh viên các Trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 17/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Riêng đối với lớp 9, lớp 12 học sinh, học viên tiếp tục ôn tập, tập trung chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT ngay khi kết thúc kiểm tra cuối kỳ 2.

Thứ hai, giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai thực hiện và hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức dạy bù (theo hình thức dạy học trực tuyến hoặc các hình thức khác phù hợp) bảo đảm thực hiện đúng, đủ, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2020-2021 theo quy định.

Riêng lớp 9 và lớp 12, Sở Giáo dục và Đào tạo phải có phương án tổ chức ôn thi phù hợp, bảo đảm an toàn, hiệu quả, giúp học sinh có đủ kiến thức để thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Trường hợp dịch bệnh kéo dài hoặc có ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Long An, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án tuyển sinh lớp 10 phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể học sinh, sinh viên, học viên và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chỉ đạo của UBND tỉnh; chỉ đạo việc phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường trực bảo vệ tài sản trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường và phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn ở địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

BLA

Chia sẻ bài viết