Tiếng Việt | English

14/09/2021 - 20:36

Long An: Hơn 400.700 người được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2022/QĐ-TTg

Tính đến ngày 14/9/2021, tỉnh Long An đã triển khai hỗ trợ cho 400.772 người thuộc các nhóm đối tượng với tổng kinh phí gần 263 tỉ đồng. Trong đó hỗ trợ trực tiếp cho 103.098 người với số tiền 153.634.015.000 đồng.

Tính đến ngày 14/9/2021, tỉnh Long An đã triển khai hỗ trợ cho 400.772 người thuộc các nhóm đối tượng với tổng kinh phí gần 263 tỉ đồng

Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

BHXH tỉnh giảm mức đóng cho 5.237 tổ chức, cơ quan, đơn vị; số lao động được giảm mức đóng là 296.119 người tương ứng với số kinh phí tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giảm là 104.668.207.669 đồng.

Ngoài ra, cơ quan BHXH đang xác minh nguồn chi hoạt động thường xuyên của 99 đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét đối tượng hỗ trợ.

Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

BHXH tỉnh hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 05 doanh nghiệp với 482 lao động tương ứng số tiền 3.413.949.000 đồng. 

Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản số 2381/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 26/7/2021 hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở GDNN và các địa phương thực hiện. Trường Cao đẳng Long An đang xây dựng phương án đào tạo cho 02 doanh nghiệp, dự kiến tháng 9/2021 sẽ triển khai các lớp cho 02 doanh nghiệp này.

Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Đã hỗ trợ cho 3.973 lao động (trong đó: người lao động đang mang thai 77 người, người lao động nuôi con dưới 06 tuổi 762 người), với số tiền 15.571.845.000 đồng.

Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh hỗ trợ cho 7.041 lao động (trong đó: người lao động đang mang thai 120 người, người lao động nuôi con dưới 06 tuổi 1.276 người), với số tiền 27.567.695.000 đồng.

Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản hướng dẫn, đề nghị các doanh nghiệp, các địa phương triển khai thực hiện những vấn đề liên quan đến Khoản 3, Điều 99 Bộ luật Lao động và văn bản số 264/QHLĐTL-TL ngày 15/7/2021 của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Đã hỗ trợ cho 11 lao động (trong đó: người lao động đang mang thai 01 người, người lao động nuôi con dưới 06 tuổi 02 người), với số tiền 14.000.000 đồng.

Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh hỗ trợ cho 34 lao động với số tiền 126.140.000 đồng.

Chính sách hỗ trợ trẻ em

Hỗ trợ cho 1.073 trẻ em trong các khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 (F1), số tiền 1.081.000.000 đồng.

Hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1)

Đã hỗ trợ cho 37.632 người (trong đó F0: 21.933, F1: 15.699), số tiền 54.430.320.000 đồng.

Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch

Hỗ trợ cho 40 người, số tiền 148.400.000 đồng.

Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

Đã hỗ trợ cho 407 hộ kinh doanh đủ điều kiện với số tiền 1.221.000.000 đồng.

Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động liên hệ qua điện thoại đến hơn 2.300 doanh nghiệp để nắm bắt tình hình hoạt động và nhu cầu vay vốn. Kết quả có 14 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trả lương cho 1.926 lao động, số tiền 6.613.000.000 đồng. Trong đó có 11 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho 1.697 lao động, số tiền 5.304.000.000 đồng; 03 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương khi phục hồi sản xuất cho 229 lao động, số tiền 1.309.000.000 đồng.

Kết quả đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã hỗ trợ cho 05 doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc cho 1.318 lao động (1.374 lượt lao động), với số tiền 3.601.000.000 đồng. Hiện đang hướng dẫn 10 doanh nghiệp lập hồ sơ vay vốn theo quy định.

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do)

Tỉnh đã hỗ trợ cho 60.124 người lao động tự do, với số tiền 78.787.450.000 đồng. Trong đó, đã hỗ trợ 12.555 người bán vé số lưu động, với số tiền 11.747.750.000 đồng. Đối với các đối tượng lao động tự do khác, đã triển khai hỗ trợ cho 47.569 người, với số tiền 67.039.700.000 đồng./.

BLA

Chia sẻ bài viết