Tiếng Việt | English

27/08/2020 - 19:55

Long An hợp tác với Tập đoàn Lộc Trời về phát triển chuỗi giá trị lúa gạo, cây ăn quả

Ngày 27/8, UBND tỉnh Long An và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời ký kết hợp tác thực hiện phát triển chuỗi giá trị lúa gạo, Chương trình liên kết và phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo và cây ăn quả, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác và Câu lạc bộ Nông dân, cung ứng dịch vụ nông nghiệp, nhất là dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao.

UBND tỉnh Long An và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời ký kết hợp tác

Theo đó, nội dung và mục tiêu của việc hợp tác gồm hỗ trợ củng cố nâng chất và thành lập mới hợp tác xã, hỗ trợ về con người; vốn, tài chính; máy móc, dịch vụ; quy trình sản xuất tiên tiến; xây dựng thương hiệu nông sản, đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản. Thời gian hợp tác triển khai từ năm 2020 đến năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh Long An thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình phối hợp; tạo mọi điều kiện về các thủ tục đầu tư để Tập đoàn Lộc Trời có thể triển khai các chương trình, dự án; hỗ trợ về pháp lý để tập đoàn tiếp cận các nguồn vốn và các hỗ trợ khác kịp thời; bảo đảm quyền lợi của tập đoàn để được hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư của Trung ương và của tỉnh.

Tỉnh cũng hỗ trợ Tập đoàn Lộc Trời xây dựng các chuỗi giá trị lúa gạo; hình thành vùng nguyên liệu bằng hình thức liên kết với nông dân gắn với xây dựng tối thiểu 100 hợp tác xã kiểu mới sản xuất lúa gạo và cây ăn quả đạt tiêu chuẩn, thành lập hợp tác xã sản xuất lúa gạo, cây ăn quả có thương hiệu và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đồng thời, xây dựng hệ thống hạ tầng đến chân hàng rào dự án của doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng các chính sách hiện hành của Trung ương, địa phương, bảo đảm thực hiện đúng theo quy định hiện hành và phù hợp với khả năng về nguồn vốn của ngân sách địa phương.

Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời sẽ chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục theo quy định để tiến hành các trình tự, thủ tục pháp lý để hoàn chỉnh dự án đầu tư, kế hoạch thực hiện dự án. Đề xuất thành lập Tổ điều phối, phối hợp các đơn vị ngành nông nghiệp địa phương xây dựng chương trình hành động hợp tác toàn diện dựa trên các hoạt động kỹ thuật và tích hợp, gắn kết với các chương trình của địa phương về sản xuất, ứng dụng công nghệ cao và thương mại. Ngoài ra, xây dựng và hoàn thiện các nội dung phối hợp hoạt động, kế hoạch hoạt động cụ thể cho năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo theo các nội dung thỏa thuận hợp tác./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết