Tiếng Việt | English

18/08/2016 - 09:13

Long An: Thu và cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT, bảo đảm mục tiêu tất cả HSSV đều được chăm sóc sức khỏe, BHXH tỉnh Long An tổ chức thực hiện thu và cấp thẻ BHYT đối với HSSV tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là trường học) trên địa bàn tỉnh năm học 2016-2017 như sau:

Ảnh minh họa: Ngọc Mận- Phạm Ngân

1. Đối tượng:

Trừ những HSSV thuộc nhiều đối tượng đã tham gia BHYT theo đối tượng đầu tiên được xác định theo quy định của Luật BHYT như: Bảo trợ xã hội, người nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, người sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, thân nhân người có công, thân nhân lực lượng vũ trang, cận nghèo,... tất cả HSSV đang theo học tại các trường học trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHYT HSSV.

2. Mức đóng:

Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, HSSV đóng 70%, ngân sách Nhà nước (NSNN) hỗ trợ đóng 30%.

Theo Thông báo số 737/TB-BHXH, ngày 6/6/2016 của BHXH tỉnh Long An về việc thông báo mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, từ ngày 1/6/2016, mức đóng BHYT HSSV hàng tháng là 4,5% x 1.210.000 đồng/tháng = 54.450 đồng/tháng. Trong đó:

   - HSSV đóng: (4,5% x 1.210.000 đồng/tháng) x 70% = 38.115 đồng/tháng;

   - NSNN hỗ trợ: (4,5% x 1.210.000 đồng/tháng) x 30% = 16.335 đồng/tháng.

3. Phương thức đóng, thời hạn sử dụng thẻ:

Nhà trường có trách nhiệm lập danh sách HSSV tham gia BHYT (theo Mẫu DK04: Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng kèm theo) và tổ chức thu tiền nộp về cho cơ quan BHXH theo phương thức sau:

3.1 Đợt 1: Áp dụng đối với HS vào lớp một.

Nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng BHYT của HS theo phương thức sau:

- Phương thức đóng 2 lần:

   + Lần 1: Nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng BHYT cho 3 tháng còn lại của năm 2016 với số tiền là: 114.345 đồng/HS (4,5% x 1.210.000 đồng x 3 tháng x 70%), nộp tiền về BHXH huyện trước ngày 20/9/2016.

   Cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng (tương ứng với số tiền đóng) từ ngày 1/10/2016 đến 31/12/2016.

   + Lần 2: Nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng BHYT cho 12 tháng của năm 2017 với số tiền 457.380 đồng/HS (4,5% x 1.210.000 đồng x 12 tháng x 70%), nộp tiền về cơ quan BHXH trước ngày 20/12/2016 (cùng lần với đợt 2).

   Cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2017.

- Phương thức đóng 1 lần:

Trường hợp có sự nhất trí tự nguyện đóng của phụ huynh và HS thì nhà trường lập danh sách và thu 1 lần cho 15 tháng (từ 1/10/2016 đến 31/12/2017) với số tiền là 571.725 đồng/HS (4,5% x 1.210.000 đồng x 15 tháng x 70%), nộp tiền về BHXH huyện trước ngày 20/9/2016.

Cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 1/10/2016 đến 31/12/2017.

3.2 Đợt 2: Áp dụng đối với toàn bộ HSSV tiếp tục tham gia BHYT (kể cả HSSV hết hạn thẻ BHYT theo đối tượng khác không được cấp tiếp).

Nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng BHYT cho 12 tháng của năm 2017 với số tiền 457.380 đồng/HS (4,5% x 1.210.000 đồng x 12 tháng x 70%) nộp tiền về BHXH huyện trước ngày 20/12/2016.

Cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2017.

Một số trường hợp cần lưu ý:

   + Đối với HS lớp 12 tiếp tục tham gia BHYT, nhà trường chỉ thu BHYT 9 tháng từ 1/1/2017 đến 30/9/2017, thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/9/2017.

   + Đối với HS lớp một có thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn sử dụng sau ngày 30/9/2016, nhà trường thực hiện thu 1 lần với số tháng còn lại của năm 2016 (tính từ ngày thẻ BHYT trẻ em hết hạn) đến hết tháng 12/2017 và nộp tiền về cơ quan BHXH trước 10 ngày kể từ ngày thẻ trẻ em hết hạn để được cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng nối tiếp ngày hết hạn của thẻ BHYT trẻ em.

   + Trường hợp HSSV đóng tiền tham gia sau ngày 30/9/2016, nhà trường thực hiện thu 1 lần với số tháng còn lại của năm 2016 (tính từ ngày nộp tiền) đến hết tháng 12/2017, nộp về cho cơ quan BHXH sau 3 ngày kể từ ngày thu tiền. Thực hiện cấp thẻ BHYT với thời gian sử dụng đúng theo quy định: HSSV tham gia lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ có giá trị sau 30 ngày; HSSV tham gia BHYT gián đoạn không quá 3 tháng, thẻ BHYT được cấp có thời hạn sử dụng từ ngày đóng tiền.

   + Đối với SV, học viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề,...:

        * SV, học viên mới được tuyển sinh năm đầu: Nhà trường thực hiện thu và cấp thẻ từ ngày nhập học đến hết tháng 12/2017. Phương thức thu như đợt 1 (nhập học trước ngày 1/10/2016, nhà trường thực hiện thu và cấp thẻ 2 lần; nhập học sau 1/10/2016, nhà trường thực hiện thu và cấp thẻ 1 lần), nộp tiền về cho cơ quan BHXH trong thời gian 3 ngày kể từ ngày thu tiền.

        * Đối với SV, học viên năm cuối tiếp tục tham gia BHYT: Nhà trường thực hiện thu và cấp thẻ từ ngày hết hạn thẻ đã cấp năm trước đến hết tháng kết thúc khóa học, năm học cuối, nộp tiền về cho cơ quan BHXH trước ngày 20/12/2016.

4. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu:

HSSV được lựa chọn khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện và tương đương gần nơi cư trú.

Lưu ý: Từ ngày 1/1/2016, HSSV có thẻ BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trong phạm vi toàn quốc khi đến khám, chữa bệnh không đúng tuyến có xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có dán ảnh hợp lệ tại các bệnh viện tuyến huyện sẽ được giải quyết quyền lợi theo mức hưởng BHYT đúng tuyến./.

Theo Bảo hiểm xã hội Long An

Chia sẻ bài viết