Tiếng Việt | English

24/06/2016 - 18:01

6 tháng đầu năm: 78,3% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Sáng ngày 24/6, tại TP.HCM, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về kết quả tổ chức thực hiện Luật BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) 6 tháng đầu năm 2016 và định hướng công tác tuyên truyền về bảo hiểm 6 tháng cuối năm cho các cơ quan truyền thông, báo chí của các tỉnh phía Nam.

6 tháng đầu năm 2016, số người tham gia BHXH bắt buộc là 12,3 triệu người; Bảo hiểm thất nghiệp là 10,5 triệu người; BHXH tự nguyện là 197 nghìn người và BHYT là 72,2 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 78,3% dân số.

Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam – Lê Văn Phúc báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHYT trong 6 tháng đầu năm

Toàn ngành ước giải quyết chế độ BHXH cho 3,64 triệu lượt người (chưa bao gồm đối tượng do BHXH khối lực lượng vũ trang giải quyết); thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho 65,3 triệu lượt người, tăng 4,7 triệu lượt người (7,8%) so với cùng kỳ năm 2015. BHXH Việt Nam ước chi BHXH, BHYT là 103.800 tỉ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015).

BHXH Việt Nam tập trung triển khai công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Đây là nền tảng để BHXH Việt Nam thu thập, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chính xác về người tham gia BHYT nhằm theo dõi, cập nhật thông tin dữ liệu lâu dài phục vụ quản lý. Đến hết ngày 30/5/2016, cả nước đã thu thập, nhập thông tin trên 87,5 triệu người (đạt 95,8% dân số cả nước) và đồng bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT cho trên 55 triệu người.

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về lĩnh vực bảo hiểm cho các cơ quan thông tấn, báo chí các tỉnh khu vực phía Nam

6 tháng cuối năm 2016, BHXH Việt Nam sẽ chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình nợ đọng trốn đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ BHXH, BHYT và tự giác tham gia, BHXH Việt Nam sẽ tăng cường tuyên truyền nhằm tiếp cận từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo, đài,… Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, hoàn thành việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và vận hành hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT trước ngày 30-6-2016./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết