Tiếng Việt | English

26/06/2020 - 18:55

Long An: Thực hiện quy định mới về cụm - tuyến dân cư vượt lũ

Thực hiện Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 01/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư (C-TDC) và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 – 2020, ngày 29/4/2020 UBND tỉnh Long An ban hành Công văn 2432/UBND-KTTC thực hiện Quyết định 319 để các địa phương, sở, ban, ngành triển khai thực hiện.

Thực trạng cụm, tuyến dân cư vùng lũ

Hiện, hầu hết các xã trên địa bàn các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh đều có xây dựng C-TDC vượt lũ. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương vùng lũ tuyên truyền rộng rãi đến các hộ thuộc đối tượng được vay vốn của Chương trình xây dựng C-TDC và nhà ở vùng ngập lũ để thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Đối với những C-TDC mà UBND các huyện, thị xã vùng lũ có kế hoạch xã hội hóa việc xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 319/QĐ-TTg thì phải khẩn trương lựa chọn chủ đầu tư để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, mặc dù tỉnh, huyện kêu gọi nhiều doanh nghiệp đầu tư vào C-TDC nhưng do tình trạng “da beo” trên C-TDC nên nhiều nhà đầu tư vẫn chưa "mặn mà".

Cụm - tuyến dân cư trên địa bàn xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa

Về thực hiện Quyết định 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Đức Huệ xin chuyển đổi công năng một số cụm, tuyến trên địa bàn và đã tham mưu UBND tỉnh bố trí 20 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở dự án Kè thị trấn Đông Thành vào Khu dân cư thị trấn Đông Thành và được UBND tỉnh thống nhất. Huyện Thạnh Hóa đã điều chỉnh quy hoạch một số cụm, tuyến để bố trí những đối tượng bị sạt lở ở CDC vượt lũ xã Thủy Tây; hiện đã bố trí cho 6 hộ dân bị sạt lở cặp kênh Dương Văn Dương.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Đặng Thị Thúy Hà, C-TDC trên địa bàn huyện Thủ Thừa, Tân Hưng có tỷ lệ lấp đầy tương đối tốt. Riêng tại 2 huyện Đức Huệ và Mộc Hóa thì nhiều C-TDC có tỷ lệ lấp đầy chưa cao, thậm chí chưa có người vào ở.

Cũng theo Sở Xây dựng, hiện tất cả địa phương vùng lũ đã báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 319/QĐ-TTg về những vấn đề tồn tại, vướng mắc của giai đoạn I như điều chỉnh quy hoạch của C-TDC để xây dựng các công trình, xử lý lô nền trống, rà soát việc chuyển nhượng lô nền, nhà ở bằng giấy tay,... Đồng thời, đề xuất hướng dẫn trình tự, thủ tục để huyện thu hồi, hủy quyết định giao đất đối với những trường hợp hộ dân đi làm ăn xa, không liên lạc được sau khi UBND huyện đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng hộ dân vẫn không liên hệ với địa phương để thực hiện nghĩa vụ tài chính.

UBND tỉnh Long An yêu cầu UBND các huyện, thị xã vùng lũ rà soát hộ gia đình vào ở trong C-TDC (theo Quyết định số 319/QĐ-TTg) thì phải thanh toán tiền mua lô nền tối đa bằng 50% giá trị suất đầu tư xây dựng 1 lô nền trong C-TDC này. Đối với các lô nền còn trống trong C-TDC được đầu tư trong giai đoạn 1 mà nay hộ gia đình được bố trí vào ở thì phải nộp tiền mua nền theo Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ (nếu là lô nền được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1); theo Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ (nếu là lô nền được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2).

Những chính sách mới phù hợp 

Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã rà soát theo quy định của Quyết định số 319/QĐ-TTg, cho phép các hộ gia đình đã được nhận lô nền trong C-TDC trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, khi chưa đủ 10 năm nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, không thể xây dựng nhà ở, được để lại thừa kế cho cha, mẹ, vợ (chồng), con hoặc được chuyển nhượng cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo trên địa bàn khu vực có C-TDC để xây dựng nhà ở.

Theo Sở Xây dựng, đến thời điểm này, UBND các huyện, thị xã đang rà soát, chưa thống kê số liệu đầy đủ và sẽ cung cấp thông tin sau khi có số liệu thống kê từ các địa phương vùng lũ. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp với các địa phương về vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 714/QĐ-TTg, Quyết định 319/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung Quyết định 714/QĐ-TTg để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Trường hợp hộ gia đình đã nhận chuyển nhượng lô nền, nhà ở trong các C-TDC trước ngày Quyết định 319/QĐ-TTg có hiệu lực nhưng việc chuyển nhượng này chưa đủ 10 năm thì hộ gia đình phải tiếp tục thanh toán các khoản nợ mua nền nhà, vay làm nhà ở mà người chuyển nhượng chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.

Theo Sở Xây dựng, qua rà soát, trên địa bàn toàn tỉnh còn tình trạng sang nhượng nhà trái phép khi chưa đủ 10 năm là 360 trường hợp. Do phần lớn các hộ sang nhượng đều là hộ nghèo, cận nghèo, khi vào ở trên cụm, tuyến thì không tìm được việc làm nên rời bỏ địa phương đến nơi khác sinh sống. Các trường hợp sang nhượng trái phép này đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Sau khi rà soát theo quy định tại Quyết định 319/QĐ-TTg, hiện có 180 trường hợp đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định trong C-TDC.

Nhà ở xây dựng trong cụm, tuyến dân cư

Trường hợp hộ gia đình đã nhận chuyển nhượng lô nền theo quy định tại Quyết định 319/QĐ-TTg mà không xây dựng nhà ở trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành hoặc không thanh toán các khoản nợ mua nền nhà, vay làm nhà ở trong thời hạn quy định thì UBND các huyện lập danh sách báo cáo UBND tỉnh thực hiện thu hồi các lô nền, nhà ở này để bố trí cho hộ gia đình khác thuộc đối tượng áp dụng của Chương trình này hoặc bán đấu giá theo quy định. Hộ gia đình có lô nền, nhà ở bị thu hồi theo quy định này không phải nộp các nghĩa vụ tài chính phát sinh sau thời điểm có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với trường hợp thu hồi các lô nền, nhà ở theo quy định tại Quyết định 319/QĐ-TTg thì UBND các huyện, thị xã lập danh sách gửi về Sở Xây dựng để phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định, làm cơ sở để UBND cấp huyện thực hiện thu hồi các lô nền, nhà ở này. Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An  thực hiện xóa nợ vốn vay đối với các hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo chỉ có 2 vợ chồng từ 60 tuổi trở lên, không có nơi nương tựa đã vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội thì được xóa nợ vốn vay này theo quy định tại Quyết định 319/QĐ-TTg. Hiện Ngân hàng đang rà soát để xóa nợ vay cho đối tượng đủ tiêu chuẩn./.

Theo số liệu từ Sở Xây dựng, đến thời điểm này, tổng số lô nền đã giao cho dân và có quyết định giao nền là 28.947 lô nền, đạt 85%. Số nhà đã xây dựng xong đến thời điểm báo cáo là 17.766 căn/33.944 căn, đạt 52,3%. Số hộ dân đã vào ở trong C-TDC là 17.868 hộ, đạt 52,6% so với kế hoạch, cao nhất là huyện Tân Hưng (4.628 hộ, đạt 72% tổng số hộ quy hoạch của huyện), thấp nhất là huyện Đức Huệ (196 hộ, đạt 8% tổng số hộ quy hoạch của huyện).

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết