Tiếng Việt | English

13/09/2021 - 14:18

Long An tiếp tục được phân bổ trên 84.000 liều vắc-xin phòng Covid-19

Theo đợt phân bổ vắc-xin phòng Covid-19 của Bộ Y tế, Long An tiếp tục được phân bổ trên 84.000 liều vắc-xin phòng Covid-19, gồm AstraZeneca và Pfizer.

Tỉnh sẽ khẩn trương tiêm mũi 2 cho những người đã hoàn thành mũi 1 đủ thời gian quy định

Cụ thể, với đợt phân bổ vắc-xin phòng Covid-19 đợt 32, Bộ Y tế phân bổ 331.110 liều vắc-xin Comirnaty (Pfizer) mua từ nguồn Ngân sách Nhà nước cho các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố, Long An được tiếp nhận 9.360.

Bên cạnh đó, Long An tiếp tục nhận được 74.900 liều vắc-xin AstraZeneca trong tổng số hơn 1 triệu liều của Bộ Y tế (mua từ nguồn Ngân sách nhà nước thông qua Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam – VNVC) cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trong đợt phân bổ thứ 35.

Như vậy, với 84.260 liều vắc-xin AstraZeneca và Pfizer này, tỉnh sẽ khẩn trương tiêm mũi 2 cho những người đã hoàn thành mũi 1 đủ thời gian quy định.

Tính đến ngày 12/9, Long An tiêm được tổng cộng 1.554.787 mũi, trong đó có 1.414.696 mũi 1 và 140.091 mũi 2./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết