Tiếng Việt | English

06/09/2022 - 13:40

Long Hựu Tây nỗ lực vượt khó 'về đích' nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Đây là xã cuối cùng của huyện “về đích” NTM.

Long Hựu Tây phát động phong trào xây dựng xã đạt chuẩn NTM từ tháng 5/2013. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xã xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện. Căn cứ vào đề án XDNTM, UBND xã hoàn chỉnh đồ án quy hoạch và công khai rộng rãi đến 4 ấp trên địa bàn để người dân nắm và chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Long Hựu Tây - Nguyễn Tuấn Nhã, khi bắt tay vào XDNTM, Long Hựu Tây có những điều kiện thuận lợi cơ bản, đó là đã được công nhận xã văn hóa, sự đồng thuận rất cao của người dân cũng như sự hỗ trợ của các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, xã còn nhiều khó khăn, đời sống người dân còn khá thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ.

So với trước đây, bộ mặt nông thôn của xã Long Hựu Tây hôm nay thay đổi đáng kể

Sau nhiều năm phấn đấu, đến năm 2021, Long Hựu Tây hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM. So với trước đây, bộ mặt nông thôn và đời sống người dân hôm nay thay đổi đáng kể. Hiện xã có tuyến Đường huyện 82 với tổng chiều dài 4,1km, được nhựa hóa đạt 100% theo chuẩn cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải. Các tuyến đường xã và liên xã được láng nhựa 100%, có trên 12km đường trục ấp được mở rộng mặt đường 3-3,5m, đal hóa, cứng hóa và có bố trí các điểm để tránh xe, đạt 100%. Nhiều công trình cầu giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa, góp phần phá thế vùng sâu.

Thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn, ngành Điện phối hợp địa phương tăng cường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật điện, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh của hộ dân. Xã thường xuyên vận động người dân sử dụng điện và các thiết bị điện an toàn, các tuyến điện sau điện kế đều được nhắc nhở, vận động người dân tự đầu tư nâng cấp và sửa chữa theo quy định. Đến nay, 100% hộ dân sử dụng điện an toàn, thường xuyên.

Trên địa bàn xã có 2/3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, chiếm 66,67%. Hệ thống trường, lớp từng bước được kiên cố hóa, xây dựng mới, trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Cơ sở vật chất văn hóa cũng được đầu tư, trang bị đầy đủ, bảo đảm là nơi sinh hoạt và thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nhiều công trình cầu giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa, góp phần phá thế vùng sâu, tạo điều kiện giao thông địa phương phát triển

Để đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ, xã xây dựng và kịp thời kiện toàn bộ máy chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn. Các tuyến đê bao trên địa bàn như đê bao sông Vàm Cỏ, các tuyến Đường tỉnh 826B, Đường huyện 82, tuyến đê Long Hựu Đông - Long Hựu Tây và tuyến đê Long Hưng thường xuyên được nâng cấp, sửa chữa.

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xã luôn quan tâm công tác an sinh xã hội. Từ khi phát động XDNTM đến nay, xã vận động xây dựng 24 căn nhà tình nghĩa, 12 căn nhà tình thương - nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ và cho vay xây dựng 172 căn nhà. UBND xã tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương đến địa phương nhằm hỗ trợ, cho vay sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Hiện trên địa bàn xã không còn nhà dột nát, nhà tạm. Xã có 32 hộ nghèo, chiếm 0,63%. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 54 triệu đồng/năm.

Bà Nguyễn Thị Năm (ấp Tây, xã Long Hựu Tây) bày tỏ: “Từ khi Nhà nước có chủ trương XDNTM, bộ mặt của xã có nhiều thay đổi. Những con đường nhỏ, hẹp nay được mở rộng khang trang, sạch, đẹp. Đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Chúng tôi rất phấn khởi trước diện mạo mới của quê hương”.

Vừa qua, Long Hựu Tây vinh dự đón nhận danh hiệu xã NTM. Đây là niềm vui, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, cùng Cần Đước xây dựng thành công huyện NTM./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết