Tiếng Việt | English

16/09/2023 - 10:00

Mộc Hóa: Nhiều kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có nhiều đổi mới, các chỉ tiêu NQ cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.

Đạt và vượt 11/17 chỉ tiêu nghị quyết

Thông tin từ Huyện ủy Mộc Hóa, đến nay, có 11/17 chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đạt và vượt; 6/17 chỉ tiêu còn lại sẽ được đánh giá vào cuối nhiệm kỳ. Kinh tế tiếp tục phát triển. Chương trình đột phá, các công trình trọng điểm được tập trung thực hiện. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Huyện Mộc Hóa có nhiều đổi mới sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (Trong ảnh: Trung tâm huyện Mộc Hóa nhìn từ trên cao)

Để đạt những kết quả đó, huyện tập trung quán triệt, cụ thể hóa và triển khai, thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện ngay năm đầu của nhiệm kỳ, phù hợp với tình hình thực tế. Các chỉ tiêu NQ được người dân đồng thuận cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền quyết tâm thực hiện. Trong đó, Huyện ủy chủ động xây dựng, ban hành các NQ chuyên đề và triển khai, quán triệt, lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc song song với chỉ đạo của cấp trên về các chính sách phát triển KT-XH; tăng cường hoạt động của hệ thống chính trị; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Từ đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ huyện.

Nửa nhiệm kỳ qua, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng với ngành dịch vụ, du lịch từng bước phát triển, quy mô dần được mở rộng, mang lại hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo, bảo đảm năng suất, sản lượng theo kế hoạch với tổng diện tích gieo trồng lúa hàng năm trên 43.400ha, sản lượng lương thực bình quân đạt trên 250.000 tấn/năm.

Ngoài cây lúa, người dân còn trồng xen canh các loại cây ngắn ngày và chuyển đổi sang trồng cây ăn trái, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa. Toàn huyện có gần 530ha chuyển đổi từ đất trồng lúa sang các loại cây ăn trái như mít, thanh long, chanh, sầu riêng, chuối. Thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đến nay, huyện thực hiện được 3.473/3.900ha, đạt 88,1% kế hoạch, nâng tổng diện tích trên địa bàn huyện lên 5.937/6.400ha, đạt 92,76% kế hoạch đến năm 2025. Sản lượng lúa chất lượng cao ước đạt trên 35.000 tấn.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Hóa - Dương Văn Tuấn, ngoài sự quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung quán triệt, phổ biến, triển khai, thực hiện NQ bảo đảm nghiêm túc, toàn diện, khoa học, đáp ứng được yêu cầu, chất lượng, hiệu quả; luôn thể hiện sự quyết tâm trong lãnh, chỉ đạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức.

Trong lãnh, chỉ đạo xác định được những vấn đề trọng tâm để tổ chức thực hiện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển. Đặc biệt là tinh thần chung sức, đồng lòng, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện.

Tập trung hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ

Dù trong nửa đầu nhiệm kỳ, huyện Mộc Hóa đạt nhiều kết quả nổi bật nhưng Huyện ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc thực hiện NQ còn những khó khăn như sản xuất nông nghiệp chưa thực sự bền vững, công tác giải phóng mặt bằng chưa theo yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Với xuất phát điểm thấp nên khi áp dụng bộ tiêu chí xã nông thôn mới đối với huyện còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm so với mục tiêu.

Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, ứng dụng công nghệ cao là nền tảng, động lực phát triển của huyện Mộc Hóa

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, huyện xác định phải thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp trên tất cả lĩnh vực. Theo đó, huyện tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế nông nghiệp - dịch vụ thương mại - tiểu thủ công nghiệp. Trên lĩnh vực nông nghiệp, huyện xác định phát triển theo hướng toàn diện, bền vững, ứng dụng công nghệ cao là nền tảng, động lực phát triển của huyện.

Đặc biệt, huyện quyết tâm thực hiện hiệu quả Chương trình đột phá về nâng chất chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho nông sản và tạo điều kiện để các hợp tác xã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, với ưu thế sẵn có, huyện tập trung phát triển du lịch, phát huy thế mạnh Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập và Công ty Cổ phần Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười để thu hút khách du lịch, tạo dấu ấn riêng cho địa phương. Song song với phát triển kinh tế, huyện chú trọng các giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, nội chính, đối ngoại gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ông Dương Văn Tuấn khẳng định, từ thực tiễn gần 3 năm triển khai, thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XII có thể thấy rằng, để hoàn thành các chỉ tiêu NQ, trước hết cần nắm vững NQ, chủ động, kịp thời cụ thể hóa NQ phù hợp với tình hình thực tế. Trong thực hiện, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế.

Trong lãnh đạo, điều hành, phải bảo đảm tính bao quát, toàn diện, bám sát quy chế làm việc, xác định các vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, tránh sự dàn trải; chú trọng việc đề cao vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, phát huy vai trò lãnh đạo tập thể của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy gắn với mở rộng dân chủ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo tiền đề để huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu NQ của nhiệm kỳ./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết