Tiếng Việt | English

11/05/2022 - 07:11

Mộc Hóa: Sơ kết giữa nhiệm kỳ UB MTTQ khóa X

Ngày 10/5, UB MTTQ Việt Nam huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Hóa - Dương Văn Tuấn chúc mừng các đồng chí vừa được bầu bổ sung thành viên UB MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024

3 năm qua, UB MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn cùng các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền được trên 130 cuộc, với 3.900 lượt người tham dự. 32/32 khu dân cư có nhóm tuyên truyền viên nòng cốt, nhất là ở các xã biên giới, đủ điều kiện ứng phó khi có tình huống xảy ra, đạt 100%. Qua đó đã vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đê bao lững, cánh đồng lớn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn,...

Đến nay, bình quân các xã trên địa bàn đạt từ 10 đến 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó xã Bình Hòa Trung đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa ngày nâng lên. Hàng năm, trên 99% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Qua nửa nhiệm kỳ, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động xây dựng được 19 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ đã hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi, tổ chức khám chữa bệnh, giúp đỡ học sinh nghèo,...

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Dương Văn Tuấn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu

Năm 2020, UB MTTQ Việt Nam huyện đã kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt được 124 triệu đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam” cũng được triển khai sâu, rộng. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Tiểu ban hậu cần và cứu trợ đã vận động, tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tôn giáo trong và ngoài huyện trên 5,2 tỉ đồng.

Dịp này, hội nghị bầu bổ sung thành viên UB MTTQ huyện khóa X nhiệm kỳ 2019-2024 và trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Mộc Hóa./.

Kỳ Nam - Bé Ngoan

Chia sẻ bài viết