Tiếng Việt | English

DIỄN VĂN KHAI MẠC Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (do đồng chí Nguyễn Nam Việt - Bí thư Tỉnh ủy khoá IX, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày ngày 13/10/2015)

 Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:10:44

 
Hot Audio