Tiếng Việt | English

Đổi thay trên quê hương Long An anh hùng

Gần 50 năm trôi qua, từ một tỉnh chịu nhiều tổn thất trong chiến tranh nhưng với truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” cùng với ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Long An đã có những bước phát triển mạnh mẽ với quy mô nền kinh tế dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Tỉnh luôn duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống với chính quyền, Nhân dân tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia
Bộ Sưu Tập Ảnh khác

Xem thêm