Tiếng Việt | English

03/11/2015 - 19:53

Tân Hưng - Long An

Năm 2015, sản lượng lương thực đạt gần 500.000 tấn

Năm 2015, tổng diện tích gieo sạ cả năm huyện Tân Hưng, tỉnh Long An trên 83.000ha, năng suất bình quân gần 5,7 tấn/ha, tổng sản lượng 488.000 tấn, tăng gần 30.000 tấn so với năm 2014, lợi nhuận bình quân 25 triệu đồng/ha.


Nông dân Tân Hưng thu hoạch lúa

Rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày gieo trồng được 1.800ha chủ yếu là cây dưa hấu, lợi nhuận bình quân 20 triệu đồng/ha; mè đạt lợi nhuận bình quân 15 triệu đồng/ha. Tổ chức hơn 180 cuộc tập huấn ngắn hạn về kỹ thuật, biện pháp canh tác lúa; phối hợp với doanh nghiệp thực hiện cánh đồng lớn với diện tích gần 7.000ha, lợi nhuận cao hơn bên ngoài cánh đồng 7 triệu đồng/ha.

Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp trong khâu thu hoạch, làm đất đạt 100%. Hiện toàn huyện có hơn 31.000ha trong hệ thống đê bao lửng đủ điều kiện rút nước sạ sớm, chiếm 81% tổng diện tích canh tác. Huyện xây dựng được 15 trạm bơm điện nâng tổng số trạm bơm điện lên 59 trạm phục vụ tưới tiêu gần 10.000ha.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, tiêm phòng được thực hiện thường xuyên. Toàn huyện có 5 hợp tác xã và 150 tổ hợp tác hoạt động ngày càng hiệu quả đáp ứng được nhu cầu trong sản xuất nông nghiệp./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết