Tiếng Việt | English

19/06/2015 - 17:03

Tân Hưng: Phấn đấu trở thành huyện trọng điểm về nông nghiệp

Qua 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V gồm 42 đồng chí. Đồng thời, đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lương Sơn Cầu tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Tân Hưng khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Sau khi tiến hành thảo luận, cho ý kiến về các chỉ tiêu đề ra trong dự thảo báo cáo chính trị, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V. Trong đó, có một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu bình quân mỗi năm 6,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 60 triệu đồng trở lên; diện tích bơm điện đạt 60% diện tích canh tác; diện tích đê bao lửng đạt 95%; xây dựng xã Hưng Điền B đạt đô thị loại V vào năm 2020; thành lập mới 5 hợp tác xã; 8/12 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 6/11 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; 6.000 lao động được đào tạo việc làm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,5%; kết nạp mới từ 300 đảng viên trở lên; tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 98%.

Lá phiểu gửi niềm tin

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đề ra 2 công trình trọng điểm là xây dựng hoàn thành khu liên hợp thể thao huyện; xây dựng hoàn thành Trung tâm văn hóa thể thao-nhà thiếu nhi huyện và 3 chương trình đột phá là quy hoạch, tạo quỹ đất hình thành từ 1-2 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Tân Hưng và xã Hưng Điền B để kêu gọi đầu tư; đầu tư xây dựng vùng sản xuất 1.000 hecta cây công nghiệp ngắn ngày tại 3 xã biên giới; phối hợp quy hoạch, nghiên cứu và sản xuất giống chất lượng cao tại xã Hưng Điền. Phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện thuộc vùng nông nghiệp trọng điểm của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hưng nhiệm kỳ 2015-2020

Tân Bí thư Huyện ủy– Lương Sơn Cầu cho rằng: “Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra, trước hết cần phát huy tốt các mặt công tác, sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước mọi công việc được giao. Đồng thời, nâng cao năng lực lãng đạo của cấp ủy đảng các cấp, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ”./.


Kiên Định - Lê Đức

Chia sẻ bài viết